My alles vir Jesus

R120.00

Category:

Description

Die Christen en finansies is een van daardie emosionele gesprekke wat in die kerk gevoer word. Enersyds kan ‘n gemeente nie sonder finansies funksioneer nie.

Dis tog duidelik dat daar ‘n verskeidenheid take is wat uitgevoer moet word om ‘n gemeente goed te laat funksioneer. As daar nie elektrisiteit is nie, kan die klank nie aangeskakel word nie. Derhalwe is daar ‘n rekening wat betaal moet word. As die tuine onversorg is, skep dit ‘n slegte indruk en kry verbygangers ‘n verkeerde beeld van God en Sy koninkryk. Iemand moet die tuine versorg. Nog ‘n rekening wat betaal moet word.

Die dominee moet tog ook sy verpligtinge kan nakom. Sy kinders gaan na dieselfde skool en hy koop ook sy kruideniersware. Nog ‘n “rekening” wat betaal moet word.

Dan weer geld presies dieselfde uitdagings vir die individuele lidmaat. Die lewe het buitegewoon duur geword en dikwels moet albei ouers werk ten einde hul verpligtinge na te kom. Lidmate moet ook meet en pas om by alles uit te kom. Hoe nou gemaak?

Geld die “tiende” beginsel en indien wel, waarvan gaan die lidmate leef? Nadat rekeninge vereffen is, is daar nie veel oor nie. Dit alles laat mense met skuldgevoelens en hulle verloor hul vrymoedigheid teenoor God en die gemeente.

Dr. Danie Reynecke is ‘n leeftyd besig met die problematiek van die gelowige en sy finansies, veral met verwysing na die plaaslike gemeente waarvan die persoon ‘n belydende lidmaat is. Ek is daarvan oortuig dat hierdie Stiltetydhandleiding jou verstaan oor finansies radikaal gaan verander en dat jy die Here te midde van finansiële realiteite in die toekoms met groot vrymoedigheid sal dien, wat jou omstandighede ook al mag wees. God ken immers jou hart.

Ds. Jannie Pelser is die organiseerder van die ToekomsVenster inisiatief.