ToekomsVenster se bediening is gerig op Christene wat herlewing, persoonlike geloofsontwikkeling en groei wil beleef. Elke Christen wat ernstig is oor ‘n verhouding met die Here wil graag doen wat God vir hom of haar in gedagte het. Die Here roep elk dag gewone mense om Sy werk te doen. 

Hoe kan jy deel wees van ToekomsVenster se bediening? Uiteraard deur gebed, maar ook finansiele ondersteuning. Dit is ongelukkig baie duur om ToekomsVenster se doelstellings te verwesenlik en ons leef dag na dag uit God se hand. Ons het jou skenking nodig.

As jy vir ‘n goeie saak wil gee:

Toekomsvenster
Standard Bank
Rek nr. 420629645
Takkode 015841