Hoe ernstig is jy?

Hoe ernstig is jy?

Mark.10:47-48 47           Toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep: “Jesus, Seun van Dawid, ontferm U tog oor my!” 48           Baie mense het...

read more
Desperaat vir aanraking

Desperaat vir aanraking

Mark 10:46 46           Daarna kom hulle in Jerigo aan. Toe Jesus en sy dissipels en 'n aansienlike menigte weer daarvandaan verder gaan, sit daar 'n blinde bedelaar, Bartimeus, seun van Timeus, langs die pad. Die paar...

read more
Neem jou roeping weer op

Neem jou roeping weer op

Miga 5:6-7 Dié van Jakob wat oorbly, sal tussen baie volke wees, hulle sal daar wees soos dou wat van die Here af kom, soos stortreëns op groen gras wat nie vir 'n mens wag nie, nie na mense kyk nie....

read more
Ons God van belofte

Ons God van belofte

Miga 4:1,2 Daar kom 'n tyd dat die berg waarop die huis van die Here is, 'n blywende plek sal hê bokant die bergtoppe en sal uitstaan bo die heuwels. Die volke sal daarheen stroom, 2             baie nasies...

read more
God se regverdige uitspraak

God se regverdige uitspraak

Miga 2:7 Volk van Jakob, moet daar gevra word: “Is die Gees van die Here kwaad? Doen Hy sulke dinge?” Belowe Ek nie goeie dinge vir dié wat opreg lewe nie? 7 Israel, behoort julle so te praat? Sal die Here geduld hê met sulke gedrag? As julle doen wat reg is, sal my...

read more
Ons gedugte God

Ons gedugte God

Miga 1:3,4 Die Here kom uit sy woonplek uit, Hy kom af, Hy kom oor die hoë plekke van die aarde. 4             Berge smelt weg onder Hom, laagtes skeur oop. Soos was in vuur smelt, so smelt die berge, hulle...

read more
Sukses gewaarborg

Sukses gewaarborg

Jer.17: 7“Maar gelukkig is dié mense  wat op die Here vertrou en hulle verwagting in Hom stel. 8Hulle is soos bome wat langs ’n rivier staan. Hulle wortels reik diep tot by die water. Hitte bedreig hulle nie, en hulle blare bly groen. Lang maande van droogte pla...

read more