Ek wonder wie onthou daardie “Mainstay” drankadvertensie wat dikwels te midde van idilliese seetonele, bruin gebrande lywe en sagte seegolfies op TV vertoon is. Dit het gelui “You can stay as you are for the rest of your life or you can change to Mainstay”.

Kom ons vergeet die “Mainstay” gedeelte en fokus op die res van die sinnetjie. Ons besin oor die gedagtes daarin vervat teen die agtergrond van God se roeping vir en met jou lewe. Ons is almal bekend met die wonderlike belofte in Jer.29:13(NIV) ( ek haal dit in Engels aan dan hoor jy dit nuut)

11 For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. 12 Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. 13 You will seek me and find me when you seek me with all your heart.

Neem nou die advertensie in oënskou maar doen dit op die volgende wyse:

Lees dit soos bo aangehaal twee of drie keer deur en bedink dan die implikasie van elke woord vir jou lewe. Dus oorweeg wat dit beteken dat jý (you) een van twee dinge kan doen. Jy kan bly soos jy is, of jy kan verander, vernuwe en groei.

Dan bedink jy die implikasie van “kan” (can). Enersyds dra dit die betekenis van ʼn keuse om die pas te makeer maar andersyds bevestig dit die potensiaal wat jy het om weer te begin groei/verder te groei.

Nadat jy elke woorde bedink het besluit jy wat die Here vir jóú sê en waartoe Hy jou roep.

Wat maak jy daarmee?
Dalk ʼn kort sinnetjie of twee in die kommentaar kolom.
Dalk is dit ʼn boodskap vir iemand na aan jou.
Deel dit gerus.

Groete, Jannie Pelser