Die lewe is nie altyd vriendelik nie. Somtyds rol die golwe jou bykans genadeloos. Dank die Here dat dit nie altyd die geval is nie en dat ʼn mens ook in swaarkry tye van sy genade bewus kan wees. Immers, vir hulle wat die Here liefhet werk alles ten goede. (Rom.8:28)

Tog is gesond word, emosioneel, geestelik en andersins, nie altyd so eenvoudig nie. Daar is “werk” wat gedoen moet word, werk wat jy moet doen op weg na heelwording.
Gebed is uiters belangrik maar gebed en aksie gaan saam.
Die aksie is om hulp te gaan soek, om die seer die stryd aan te sê en te besluit dat jy nie vir die res van jou lewe daardeur gevange gehou wil word nie.

Soos Joyce Meyer sê “I am sick and tired of being sick and tired”.
Dis amper soos “rock bottom” by mense wat in afhanklikheid vasgevang is. Jy moet eers by die plek kom waar jy bereid is om jou ongemak uit die kas te haal, in die oë te kyk en dit jou agenda te maak.

Dit is nie een van die dinge wat gedoen moet word nie maar die belangrikste ding wat nóú aangespreek moet word.
ʼn Mens betaal ʼn duur prys vir gevoelens van onvergewensgesindheid, verwerping, minderwaardigheid, agterdog, bitterheid, jaloesie, ens. ens.

As Jesus sê dat Hy gekom het dat ons lewe en dit in oorvloed kan hê dan bedoel hy dit tog seer sekerlik, nie waar nie? ( Joh.10:10)

As die Skrif praat van blydskap wat volkome is moet jy nie met minder as dit tevrede wees nie. (Joh.15:11)

As die Woord sê vrede wat alle verstand te bowe gaan is dit jou erfdeel en moet jy dit nie uit jou hande laat glip nie. (Fil.4:7)


Jy kan nie alleen ontsnap uit die web van ongemak nie.
Daar is mense wat kan help.
Jou hartseer moet aangespreek word.
Jy kan genees word.
Soms vat dit tyd maar jy moet iewers begin.

Moenie 2019 en die geleentheid wat dit bied, vermors nie.

Groete, Jannie Pelser