• 1981  Lis Teol US
  • 1982  MTh Kliniese Pastoraat US
  • 1987  DTh “Die hantering van konflik in die predikantshuwelik”
  • 1987-1993  Leraar Kenridge, Durbanville
  • 1993-2008  Leraar Caledon-Wes
  • 2008- tans  Leraar Onrusrivier

Getroud met Alna. Ons het drie kinders en drie kleinkinders.