Wie wil jy wees?

Die tyd het gekom dat kinders van die Here besluit wie hulle wil wees. Dis ʼn gelade stelling maar ek is daarvan oortuig.
As gelowige mense bely ons dat die Bybel gesaghebbend is vir ons lewens. Toegegee, die Bybel het nie ʼn voorskrif vir elke denkbare situasie waarmee ons gekonfronteer word nie. Daar het immers bykans 2000 jaar verloop tussen die ontstaanstyd van die Nuwe Testament en ons leefwêreld.
So baie van die situasies waarmee ons moet deel is vreemd aan die wêreld van Jesus en sy dissipels se tyd.
Daar is egter belangrike en rigtinggewende beginsels wat deurgaans geld. Die grootste hiervan is die liefde.
Wat die wêreld nodig het is ʼn demonstrasie van Goddelike liefde.
Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie.
Die liefde is die vervulling van die wet.
Die wêreld as glo as ons liefhet.
Soos Jesus liefhet moet ons liefhê.
Daar is ʼn woordjie in ons woordeskat wat ons Christenskap erg bedreig, die woordjie “maar”.
Dis reg wat jy sê,  maar..
Dis reg wat die Bybel sê, maar.
“Maar” beland ons in die moeilikheid. “Maar” maak dat ons God se bedoeling vir ons lewens misloop. “Maar” veroorsaak dat die wêreld rondom ons en in ons gebroke bly.
Dit beteken nie dat daar nie konteks is wat in ag geneem moet word nie. Liefde wil nie ons vermoë om te dink en te redeneer ophef sodat ons soos ʼn klomp zombies rondloop nie. Liefde is egter die fondasie waarop ons bou. Die liefde van 1 Kor.13..Goddelik, anders en uitdagend.
Wie wil jy wees? Volgeling van Jesus of …
Here, ek sukkel met die maar in my lewe. Help my om U te vertrou en gehoorsaam te wees. Die res is U werk.
Amen

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}