Wie se waarheid?Jesus is die Weg, die Waarheid en die lewe Joh. 14:6

Ons leef in ʼn interessante tydvak. Internasionaal word ʼn bepaalde woord uitgesonder as die woord van die jaar. Verlede jaar was dit “post truth”.
Dit beteken dat die al hoe moeiliker raak om die waarheid te ken en te onderskei, dat “fake news” die media wêreld so infiltreer het dat dit die taak om ware en geloofwaardige nuus te onderskei uitdagend is en baie subjektief geword het.
Soveel mense, soveel opinies, soveel waarhede.
Uiteraard kan ons nie so met die Evangelie werk nie.  Daar is sekere kernwaarhede wat ons nie kan prysgee sonder om die boodskap van verlossing wesentlik te verarm en te ondergrawe nie. Dwarsdeur duie geskiedenis was daar ʼn berekende aanslag teen die Waarheid soos in die Bybel verwoord. Dit gaan onverpoosd voort en groei in intensiteit.
Ken jy die kernwaarhede van God se Woord?
Waarby staan of val jy?
Wat glo jy in verband met Jesus, wie en wat Hy verteenwoordig en wat Hy op aarde kom doen het?
Wat glo jy oor verlossing, die ewige lewe, sonde vergiffenis, die wêreld ?
Oor sommige dinge in die Bybel kan ons energiek verskil. Niemand weet alles nie.
Oor sekere dinge sal ons moet vasskop. Dis onverhandelbaar.
Here, U is die Christus, die Seun van die lewende God, die Verlosser van die wêreld.
Amen

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}