Wie is jy?

Ons is tans in Erfenis maand en het verlede Saterdag Erfenisdag gevier. Die dag, 24 September, word sedert 1996 gevier en moedig Suid Afrikaners aan om die uniekheid van hul kultuurgoedere te vier en te waardeer. Dit wat eie aan elkeen van die volkere in Suid Afrika is kosbaar en spesiaal. Dit is deel van ons identiteit en bind ons aan mense wat dieselfde sentimente deel. Ons verskil van ander mense wat ons taal, gebruike, waardes, simbole, helde en tradisies, somtyds selfs godsdiens betref. Daar is geen rede waarom mense nie trots kan wees op die unieke dinge wat hulle in groepsverband aan mekaar bind nie. Ons gun dit vir onsself en ons gun dit vir ander.
Daar is ook dinge wat ons met mekaar in gemeen het. Ook daardie dinge is kosbaar en moet erken en gevier word.
Ten diepste begeer die meeste mense in Suid Afrika ʼn gesonde en veilige toekoms vir hulself en hul kinders en komende geslagte. Wie beywer homself tog vir oorlog en geweld en agterdog? Daar is mense met sinistere bedoelings wat eie belang voorop stel eerder as die belang van hul medemens. Ons word daagliks konfronteer met die blatante selfverryking van sommige van ons leiers.
Ook daarin het ons gemeenskaplikheid. Suid Afrikaners, ongeag kulturele konteks is oorwegend ontevrede met die neerdrukkende konteks waarbinne ons leef. Werkloosheid, armoede, misdaad en geweld en korrupsie het endemiese afmetings bereik. Niemand wil meer daarmee saamleef nie. Beide Cosatu en die SAKP sal gedurende die week wat voorlê in hul duisende betoog teen staatskaping en disfunksionele leierskap in ons land. Meeste van ons voel so. Op goeie Afrikaans verklaar die gespreksgenoot van Cosatu dat die burgers van ons land nou genoeg gehad het van swak regering.
Daar is baie wat ons saambind.
Kom ons gee erkenning waar dit hoort.
Gebed

Here help ons om te waardeer wat ons te midde van diversiteit met mekaar in gemeen het. Ons verlang na ʼn nuwe toekoms.
Amen


p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}