Weerloos en broos
Ps. 121:5             
Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare.

Die mens, sy vernuftigheid en intelligensie ten spyt, is weerloos wanneer dit by die elemente kom.
Mense, motors, geboue en bome lyk soos speelgoed wanneer wind en water daarteen oorlog verklaar.
Ps. 8 vra – wat is die mens dat u aan hom dink?
Weglaatbaar klein, gering, broos.
En tog het God in al sy liefdevolle wysheid en liefde besluit om Homself onvoorwaardelik aan mense te verbind. Ondenkbaar maar waar.
Gebeure soos die van die afgelope dae wil ons weer daartoe bring om in nederige afhanklikheid te buig voor Hom wat groot en almagtig is. Te midde van onsekerheid en weerloosheid verseker Ps. 121 ons van God se beskerming.
Rom. 8 herinner ons aan God se liefde gedemonstreer aan die kruis van Golgota.
Die bekende aandgesang stel dit so “ek weet aan wie ek my toevertrou het al wissel ook dag by dag”.
BLYE VERSEEKRING,
JESUS IS MYN,
O, WATTER VREUGDE,
HEERLIK EN REIN!
WEDERGEBORE,
REIN DEUR SY BLOED,
SMAAK EK SY VREDE
IN MY GEMOED

Gebed
Here ons dink aan hartseer families wat geliefdes aan die dood afgestaan het.
Ons dink aan gemeenskappe wat groot verliese gely het
Ons dink aan minderbevoorregtes wat sonder ʼn heenkome is omdat hul beskeie wonings vernietig is.
Help ons tog dat ons kan help.
Amen
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}