Appelpark se mense, veral die kinders, kruip diep in ʼn mens se hart in. Ek gaan kyk gereeld hoe die outjies die swaaie (losweg die gewildste apparaat) , rondomtalies, jungle gyms ens. geniet. Die nuwe skaatshelling staan nie ver agter nie. Die dapperes val hul nerwe af maar staan weer moedig op en probeer weer. Ek moet ʼn spesiale fonds net vir “bearings” begin want die goed is altoos uitgewerk en voos. (Het jy nie ʼn skaatsplank (“skateboard” wat rondstaan nie of wil jy nie een borg nie? Digby R500 koop ʼn netjiese een. Bankbesonderhede aan die einde).


Stap ʼn klein mannetjie ewe kordaat met ʼn hele bos sleutels die paadjie af. Hy wys dit vir my trots en ek dag eers ek het my bos sleutels verloor. Nadere ondersoek wys egter dat dit nie my huis se sleutels is nie waarop ek hom vra wie s’n dit is. “Myne” antwoord hy sonder aarseling. Ek vra wat hy met die sleutels maak en hy antwoord met oortuiging “niks nie”.
“Dankie vir die boodskap” sê ek, want ek het onmiddellik bewus geword van die betekenis van die metafoor.


Sleutels sluit oop en toe. Dis bevrydend om sleutels uit te haal en toegang te kry tot ʼn vertrek wat tot nog toe ontoeganklik was.
Dit laat my dink aan die dinge waartoe ons mense (Godskinders) toegang kan gee deur die sleutels wat God aan ons toevertrou het aan te wend. Emosioneel, geestelik, materieel, intellektueel, sosiaal maatskaplik, noem maar op het ons in mindere en meerdere mate die vermoë om ander toegang te gee tot noodsaaklike lewenskwaliteite. Daar is niemand wat kan sê dat hy nie “iets” van die Here ontvang het waarmee iemand anders gedien kan word nie. Inteendeel.


`ʼn Paar rand koop ʼn brood. `ʼn Paar minute bring hoop. Jou getuienis bring lewe. Die Woord van die Here in jou mond bring verlossing. Jou ervaring rus mense toe met vaardighede. Jou empatie help mense om weer op te staan. Jou raad gee perspektief. So kan ʼn mens aangaan.


Die teenoorgestelde is eweneens waar. Ons onwilligheid om ander met die sleutels wat die Here aan ons toevertrou het te dien en te bedien hou deure van hoop, uitkoms, geleentheid, ontwikkeling, ens. gesluit.

Oorweeg hoe ander vir jou oopgesluit het.Dank die Here vir sleutels wat jou lewe impakteer het.Stel jouself beskikbaar.God wil, kan en gaan jou gebruik.


Toekomsvenster
Standard Bank
420629645
Key WestKode
5841