Jesus se gesprek met die Samaritaanse vrou is bekend. Hy verras deur Hom nie te steur aan die konvensie van die dag nie. Jode gaan nie met Samaritane om nie en boonop sal ’n Joodse man nooit ’n vrou nader vir ’n slukkie water nie.


Jesus pas nie in nie. Hy het nie gekom om mense te sus nie, maar uit hul slaap te laat wakker word.


As ’n mens nadink oor die konvensies wat so deel van ons lewens vorm en die rasionaal daaragter probeer verstaan kom jy agter dat die wet ons aan ons nekhare beet het.


Iewers het iemand gedink dis ’n goeie idee dat …en nou maak almal so.
Ons kies kortpad na reëls en regulasies. Ons is ongemaklik met vryheid. Ons soek na struktuur en baie daarvan. Daarom dat sommige mense hul weer tuis voel by Ou-Testamentiese voorskrifte en maniere van dinge doen.
Dit terwyl die Woord sê dat as die Seun jou vrygemaak het jy waarlik vry sal wees.


Kom ons bedink die lewe en wat ons as waar en onverhandelbaar beskou. Kom ons dink na oor die rasionaal daaragter wat ons soos die wet van Meders en Perse beskou, die waaroms en hoekoms van ons optrede, gesindhede, voorkeure en afkeure.


Is dit regtig belangrik, so belangrik dat jy nie net jouself nie, maar ook ander in gevangenskap hou?
Kom ons begin by ons land en wat ons glo van ons gister, vandag en môre.
Na alles, dit moet tog sin maak.