Die lewe is ń dolle gejaag en min mense kom daarvan los. So, kom ons aanvaar dat ons almal aan’t jaag is. Die vraag is, waarna en waarheen jaag jy?
 
Dis baie interessant dat Paulus sê hy jaag ook. Dis verrassend om dit te lees. Ja, die lewenstempo was seker heelwat anders in Paulus se tyd. Tog sê hy dat hy ook jaag.
 
Ons lees daarvan in Fil 3. Hy sê dit twee keer. “Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp” (Fil. 3:12).
 
Waarna hy jaag is nie die dinge wat sigbaar en aards is nie. Die Bybel leer op ń ander plek dat daardie dinge aan verbygaan is. Die sigbare dinge is tydelik maar die onsigbare ewig.
 
2 KORINTIËRS 4:1
 
Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.
 
Ons oë is dikwels op die sigbare gevestig. Ons kan daarmee identifiseer. Dit is tasbaar en reëel
 
Daarteenoor is geestelike waarhede onsigbaar. Dit het met geloof en vertroue te doen, selfs al wys alles daarop dat dinge rampspoedig kan wees. Dis gelowig volhard al staan die teendeel soos ń paal bo water.
 
Daar is geen groter waarheid as geloofswaarheid nie. Wat God sê is waar. Hy is die waarborg daarvan.
Dit maak kinders van die Here vreemde verskynsels in hierdie wêreld. Mense kan dit nie begryp hoe ń mens te midde van aanvegtinge, teleurstellings en swaarkry steeds kan bly glo nie.
 
Dis daardie versekerdheid, sekuriteut en wete waarna Paulus gedurig op soek is. Hy bely self dat hy dit nie alles al bereik het nie maar dit bly die doel van sy lewe. Kortom, om Godverheerlikend te leef en sy roeping gestand te doen.
 
Jaag is nou eenmaal deel van die lewe. Maak die jaag die moeite werd. Jaag na die dinge wat daar bo is en ewigheidswaarde het.
 
Fil. 3:7 Maar wat eers vir my ‘n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus
 
Jannie Pelser