Ek lees ʼn resensie vanoggend oor Karel Schoeman se boek “ Die reis gaan inwaarts”. Die resensent is Cas Wepener. Hy verwys na Lina Spies wat die woorde “hiernamaals” en “hiermaals” in haar skryfwerk gebruik het. ( die sakrament van die huidige oomblik)


Die begrippe het my weer oor die Ons Vader gebed laat dink en wat ʼn verantwoordbare verstaan van die teks vir ons sou beteken.
Die spreekwoord sê ..so heavenly minded and no eartly good.


Ek wil nie vir ʼn enkele oomblik suggereer dat ons lesers nie hul plek volstaan in hierdie wêreld nie. Die wyse waarop (soos berig in die media) burgers van Suid Afrika ( word mos gesê ons is ver meer as 70% Christelik georiënteerd) na mekaar uitreik wanneer krisisse ontstaan is ʼn klinkklare bewys dat daar nog ʼn hoë mate van medemenslikheid onder ons is.
Dit is interessant dat nood nie kleur het nie.


Dalk gaan dit te goed met ons, daarom dat ons oor soveel beuselagtighede stry.


Terug by die begrippe hiernamaals en hiermaals.
Uiteraard verwys hiernamaals na die hoop op die ewige lewe. Jesus, volgens Johannes het vir ons gaan plek berei en kom ons haal wanneer dit gereed is. My verstaan is dat dit ʼn metafoor is vir die volle tyd wat moet verloop voordat Hy weer terug keer.


Waar die plek is wat vir ons voorberei word is ʼn interessante en stimulerende vraag? As ek aan die Ons Vader dink ( laat U Koninkryk kom op die aarde net soos in die hemel ) en die nuwe hemel en nuwe aarde met alles wat verdwyn ( die see en als wat skeiding maak) is ek daarvan oortuig dat God nie met die aarde klaar is die dag as Jesus terugkeer nie.
Hier word alles vernuwe en herstel soos dit in die paradys was.
Die paradys is ʼn metafoor vir die hemel. Waar daar volmaakte gemeenskap tussen God en sy skepsels is, daar geen gebrek en geen sonde is nie en werk nie ʼn straf is nie maar roeping en dankbare op weg wees met die skepping, ( kultuur skeppend) kom daar niks kort nie. Dis volmaaktheid omdat alles (weer) ongeskonde is. Die laaste vyand wat onderwerp word is die slang wat aan die begin alles deurmekaar gekrap het. Sy lot is reeds bepaal en hy is reeds in beginsel oorwin.


Weereens terug na die twee begrippe, hiernamaals ( die ewigheid, ongeskonde, volledig, Koninkryk van God) en die hiermaals ( die teenswoordige, stukkende, gebroke maar gestadig vernuwe deur die getuienis van God se kinders, hul dankbare dade en diens en aanbidding van die Here) vloei eenmaal alles saam.


Die vraag is dus hoe elkeen van ons ook vandag inhoud gee aan die hiermaals.


Dit moet hiernamaals word.Ons beywer ons daarvoor.


Ek sien ʼn nuwe hemel kom
ʼn Aarde nuut en vry
Die see en als wat skei verdwyn
God self kom by ons bly.


Die nuwe Jerusalem
Daal van die hemel neer.