Waar is God?
Ek gesels onlangs met ʼn dame wat verbonde is aan maatskaplike werk in Wes Transvaal. Sy vertel van grootskaalse armoede en swaarkry. Dit was veral haar verwysing na kinders wat misbruik word wat my ontstel het. Kinders is weerloos en somtyds uitgelewer aan die grille en giere van gewetenlose ouers, familie en kennisse. Dis onverstaanbaar dat iemand ʼn kind kan brutaliseer. Met al die ontstellende dinge wat sy vertel vra ek haar waar God in dit alles is. Haar antwoord het my verras – Hy is waar Hy altyd was. Ek moes haar verder uitgevra het maar het nie daarby uitgekom nie.
Dink ʼn bietjie na oor hierdie antwoord. God is waar Hy altyd was. Onbeweeglik (nie soos in onsimpatiek nie maar Hy word nie geïntimideer deur die ongeregtigheid in hierdie wêreld nie. Hy spreek die laaste woord en in die geval van mense wat met die verkeerde volhard sal dit ʼn oordeelswoord wees). Daarmee saam in beheer, op die troon ( Hoog bo die gedruis van baie waters troon die Here in sy Koninklike mag en majesteit).

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}

Hierdie wêreld is op weg na sy bestemde einde toe. Niks kan God se Raadsplanne frustreer nie. Intussen word ons geroep en gemandateer om sy Koninkryk deur Woord en daad uit te bou. Mag Hy ons hiertoe begenadig. Ek salueer mense wat te midde van groot persoonlike opoffering mense in nood bystaan, veral die kinders.