2019 – Twintig Negentien

In 2019 is die wêreld ons fokus en die groot opdrag in Matteus 28:19.

Temas sluit onder andere in (te bevestig)

  •  Kyk Hy kom op die wolke (oor die eindtyd)
  • Te naby om te ignoreer ( oor ons verbondenheid )
  • Ek hoor my taal ( oor Christelike vreugde en verwagting)
  • Vreemdeling ( oor tuiskom in `n vreemde wereld)
  • My broer word verontreg ( oor vervolging van gelowiges)