2018 – Twintig Agtien

In 2018 vra ons wat nodig is vir die transformasie en genesing van ons mooi land Suid Afrika en watter rol gelowiges en gemeentes daarin speel. Temas sluit onder andere in (te bevestig)

  •  Ons vir jou Suid Afrika ( oor dankbaarheid,verwondering,vergiffenis)
  • Ons sal lewe ons sal sterwe ( God se Koninkryk kom)
  • Profetiese protes – Jesus styl ( oor getuienis en gewete wees, oor onreg en verkeerd)
  • Ek het vir jou gebid ( oor Rom 13)
  • Aan die einde van die reenboog – vrede ( oor transformasie)