2016 – Twintig Sestien

Die fokus in 2016 is die plaaslike gemeente en die uitdagings en geleenthede wat die Heilige Gees na die gemeente bring. Temas sluit in (te bevestig)

  •  Verander- dis die regte ding om te doen (oor ons wêreld, liminaliteit, globalisering, sekularisasie, ens)
  • Jy pas nommerpas in jou geloofsgemeenskap (oor gawes)
  • Vierkantig in jou ronde spasie ( oor geloof te midde van kultuurverskuiwings)
  • Dis familietyd ( oor geloofsgemeenskap)
  • Jonk en oud in aksie ( gesinsbelange)