Waterbesparing het ʼn belangrike saak geword in ons land waar droogte dikwels voorkom. Ek dink veral aan die Kapenaars wat in die onlangse verlede groot opofferings en ʼn bykans nuwe lewenswyse moes aanleer ten einde die skaars bronne wat nog beskikbaar was, solank as moontlik te laat hou. Die Here het uitkoms gegee en damme loop vol. Tog is daar steeds dele wat bitter droog is. Mag die Here oral voorsien.
 
Ek merk gister die plakker op ʼn spieël by die opwasplek van ʼn groot motorhawe op weg na Pretoria. Dit lui “Water will start flowing automatically. Place your hands under the tap.”
 
My gedagtes word sommer dadelik herlei na ons verhouding met God. Water is ʼn prominente tema in die Bybel. In gesprek met die Samaritaanse vrou verseker Jesus haar dat wie drink van die water wat Hy gee, nooit ooit weer dors sal kry nie. Ek dink aan die merkwaardige tekste in Jesaja waar die Here belowe dat water op die droë land uitgegiet sal word. In beeldryke taal word vertel hoedat die omgewing in ʼn plante en blomme lushof sal verander.
 
JESAJA 44:3 “Ek sal volop water gee op die dorsland, strome op die droë grond. Ek sal my Gees uitgiet op jou kinders, my seën op jou nakomelinge”. Die doop word eweneens met water bedien. Ons dink aan die doop van Jesus deur Johannes en die stem uit die hemel wat sê “Dit is my geliefde seun in wie ek ʼn welbehae het”
 
(Matt.3:17). Die plakker op die badkamer spieël laat my egter veral dink aan die reinigende effek van water.
 
Mens kan verbystap en besluit om nie daarvan gebruik te maak nie. As jy higiëne egter belangrik ag, steek jy jou hande uit sodat die vloei van water aktiveer word. Skielik stroom die water vir solank as wat jou hande daaronder gehou word. Mens sou jou gesig op ʼn warm dag daarin kon baai en selfs ʼn paar slukke daarvan neem. Die water is beskikbaar en wil aan jou behoeftes voldoen. Jy moet egter in en deur ʼn daad van afhanklikheid stilstaan en jou hande uitsteek ten einde die stroom te aktiveer. God is ʼn stroom van lewegewende, energerende en reinigende water.
 
Hoe groot is jou behoefte vandag?
 
JOHANNES 4:10
Jesus het haar geantwoord: “As jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê: ‘Gee My ‘n bietjie water om te drink,’ sou jy Hom gevra het, en Hy sou vir jou lewende water gegee het.”
 
JOHANNES 13:5
Daarna het Hy water in ‘n wasskottel gegooi en begin om sy dissipels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat Hy omgehad het.
 
DIE OPENBARING 22:17
Die Gees en die bruid sê: “Kom!” En elkeen wat dit hoor, moet sê: “Kom!” En elkeen wat dors het, moet kom; elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet!
 
Groete, Jannie Pelser