Gister het tienduisende mense deelgeneem aan die 67 minute inisiatief. (Die 67 minute is ʼn viering van die jare wat mnr Mandela aan sosiale geregtigheid gewy het).
 
Dit is verbeeldingryk en moet inderdaad aanleiding gee tot ʼn lewe wat gekenmerk word deur medemenslikheid en omgee. Nood het nie kleur nie en derhalwe moet ons sonder begrensing en vooroordeel betrokke wees daarby om mense se bestaansnood te help aanspreek.
 
Ons het nie almal dieselfde vermoëns, bronne en tyd nie. Ons kontekste verskil en daarom kan ons nie voorskriftelik wees nie. Ons is ook nie in kompetisie met mekaar nie. Die Here sal ons net verantwoordelik hou vir dit wat ons kon gedoen het. As ons daarin getrou was sal ons hoor hoedat Hy ons gelukwens “ Mooi so goeie en getroue dienskneg…oor min getrou…veel sal ek jou aanstel…gaan in” ( Matteus 25:21)
 
Die keersy is ook waar. Paulus probeer iets daarvan verwoord as hy sê dat ons lewe en optrede aan ʼn vuurtoets onderwerp sal word. Gered maar beskaamd is nie iets waarna enige van ons uitsien nie. “ Nie een siel gelei na Jesus niks te offer aan sy voet” ( Onthou jy die ou bekende Halleluja?)
 
Lees ook 1 Korintiërs 3
Mag ons vandag die genade vind om getrou te wees met waarmee die Here ons vertrou. Doen wat jou hand vind om te doen. Vind tyd om ander in ʼn Christusgesindheid te dien. Ons het immers ʼn uitnemende voorbeeld in ons Mentor Jesus Christus die Seun van God.
 
Ps. Hoe het jy jou 67 minute gevul? Vertel ons in die kommentaar blokkie. Lekker kort asseblief.
Groete
Jannie Pelser