Ps. 66

4 Almal op die aarde
sal U aanbid;
hulle moet sing tot u eer
en lofsing tot eer van u Naam.”
5 Kom en kyk
wat God gedoen het,
sy magtige dade
met die mensdom!
7 Sy oë is gerig op die nasies.
Laat geen opstandeling
homself verhef nie.
8 Alle volke, prys ons God
en laat sy lof weerklink.
9 Ons lewe, dié hou Hy in stand,
ons voete
laat Hy nie struikel nie.

Oor minder as ʼn week is die saak wat vir die afgelope maande die media en ons lewens oorheers het, geskiedenis. Die sesde algemene verkiesing van ʼn demokratiese Suid Afrika vind, soos almal bewus is, volgende Woensdag op 8 Mei plaas.

Sommige beskou dit as ʼn waterskeidingsoomblik, die belangrikste sedert 1994 om Prof Pieter Labuschagne, emeritus professor in Politieke Wetenskap aan Unisa aan te haal.

Baie voel ook dat die uitslag voorspelbaar is en dat min gaan verander.

Ons ken politici immers as mens wat met T hemde gewapen die steun van kiesers, wat somtyds nie verder dink as wat hul neuse lank is nie, verseker. ʼn Paar rand in die sak help ook baie. Die prof. meen egter dat ons al hoe nader beweeg aan ʼn wêreld tendens dat kiesers partye, wat nie hul kant bring nie, deur hul stempatroon straf en meer rasioneel, minder emosioneel lojaal, stem.

Of dit waar is van Suid Afrika sal ons nog moet sien.

Die laaste woord is nie gespreek voordat die uitslae bekend gemaak word nie.

Ek dink stellig die eintlike verkiesing lê nog voor, die aanvaarding van uitslae asook die gebeure na die verkiesing wanneer koalisies gevorm moet word ten einde meerderhede te vorm. Dit vereis ʼn graad van nederigheid wat by min partye teenwoordig is.

Ek wonder hoe sommige politieke groeperinge die skade van verdagmakery, opportunisme, bewerings en verwyte weer gaan regmaak.

Sê die Bybel nie in Lukas 11 dat ʼn koninkryk wat in homself verdeeld is, kan nie staan nie.

Iewers moet daar tog tussen mededingende partye ʼn stuk respek vir mekaar se integriteit sigbaar word.

Die ou Suid Afrikaanse vlag bring vir die meerderheid burgers slegte herinneringe. Dat dit geskiedkundige waarde het en ʼn deel van ons verlede verteenwoordig wat nie sondermeer ongedaan gemaak kan word nie, is inderdaad so. Dalk hoort die vlag in geskiedenisboeke alleen.

Kan ons nie maar net afstand doen van goed wat verhinder dat ons mekaar vind nie? Dat ons nodig het om mekaar as medeburgers te vind en te respekteer, op reis na ʼn gesonde en voorspoedige Suid Afrika waarin elke Suid Afrikaner na vermoë kan presteer, is tog so.

Ek verstaan die rasionaal agter die verdediging van die vlag. Ek wonder maar net wat die implikasie van 1 Kor.8:13 sou wees wat sê dat as iets jou broer laat struikel, jy dit liewer sal laat.

Aan die anderkant is daar ekstremiste wat die toegeeflikheid sal uitbuit om van ander sake ontslae te word, dinge soos taal.

Dan weer word die taal deur honderde duisende mense in Suid Afrika gepraat, verteenwoordigend van alle groeperinge, kulture en oortuigings.

Die ou Suid Afrikaanse vlag wapper nie voor elke huishouding in ons land nie. Miskien kan ons oorweeg om te laat waar dit hoort, soos reeds gesê, in geskiedenisboeke en biblioteke.

Ander interessante nuusgebeure hou verband met Casper Semenya en die verbod van Steve Hoffmeyer se musiek op DSTV. Ons kan nie sê dat dit nie ʼn interessante wêreld is waarin ons woon nie.

Dit is ook nie meer altyd maklik om sondermeer standpunt in te neem nie.

Die wêreld, veral in Suid Afrika het kompleks geraak.
Die Here moet ons help.

Ek wil tuiskom by die Psalm waarmee ek begin het. God is op die troon, ongeag wat gebeur. Hy word nie frustreer deur die uitslae van referendums en verkiesings nie. In sy op weg wees met hierdie wêreld is hy nie voorskriftelik en dwingend nie maar laat mense toe om aan die hand van sy Woord, hul reis voort te sit.

Daar is ʼn belangriker verkiesing.

Wie hul kruisie agter sy Naam trek, die hemelse Koninkryk wat op aarde moet kom, dink anders oor die lewe en die toekoms.

Ons kan Hom nie verwyt vir die keuses wat óns maak nie. Dis nie, met alle respek gesê God, wat by die stembus gaan aandoen nie, dis ons, burgers van hierdie land.

Ons sal die leiers kry waarvoor ons gestem het.

Die politieke proses is sensitief en onvoorspelbaar. Ek reken dat as ons vir redelikheid, integriteit, veiligheid en geloofwaardigheid gebid het, ons vrede kan vind met die uitslag.

Soos met mense het Hy nie witbroodjies nie.
Daar is kinders van die Here in alle politieke groeperinge.
Elkeen dink oor die toekoms op sy eie manier.
Kom ons doen wat ons kan en los die res vir Hom.

God is steeds in beheer.