Paulus se wêreld is nie sonder uitdagings nie. Benewens die feit dat hy baie persoonlike ontberings verduur waar en wanneer hy optree en die Evangelie bedien is daar ʼn saak wat sy lewenskwaliteit intens bedreig.

2 Kor.12:8 “Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my ‘n doring in die vlees gegee, ‘n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan.     

Drie maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word”.

Wat presies die ongemak behels is nie duidelik uit die teks nie. Sommige mense se Paulus het ʼn oog probleem gehad (GALASIËRS 6:11 Van hier af skryf ek eiehandig aan julle. Kyk net die groot letters!)

So word verskeie moontlikhede genoem van wat Paulus se probleem kon gewees het. Feit van die saak is dat niemand met sekerheid kan sê nie. Wat ons wel weet is dat hierdie saak hom baie gepla het.

2 KORINTIËRS 12:9Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.

Mens sou kon redeneer dat Paulus veel meer as net ʼn gewone gelowige was. Die grootste deel van die nuwe Testament is deur hom geskrywe. Hy het verskeie sendingreise onderneem en gemeentes geplant. Sy lering is wyd aangehang en verkondig. Sy bekering was uitsonderlik. Indien enige iemand moes dit met Paulus in alles voorspoedig gegaan het of, hy moes ten minste die sleutel tot “genesing” geken en op homself toegepas het.

Desnieteenstaande is dit uit die teks duidelik dat Paulus hierdie trauma nie gespaar is nie.

Wat Paulus wel geleer het was om uit die oorvloed genade te leef wat God skenk. 2 KORINTIËRS 4:17

Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op ‘n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly.

Bg. beteken nie dat ons noodwendig moet vrede maak met die dinge wat ons pla nie. God kan ʼn mens vrymaak en doen dit dikwels. Dit is egter duidelik dat nie alles soos ʼn Disprin in ʼn glas water opgelos word nie. Dit bly jou lewe lank deel van die bagasie wat jy moet dra.

Is daar so iets in jou lewe?

Moenie ophou bid en vertrou nie.

Vertrou Hom egter dat die genade wat Hy vrylik uitdeel oorvloedig is te midde van jou omstandighede.