Streef ook na diepte

ROMEINE 11:33O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë! 

Die sosiale media skep ʼn ideale platvorm om ʼn bydrae te lewer vanuit jou denkraamwerk en menswees. Dat daar egter ʼn versadigingspunt kom waar ʼn mens die volgende geluid wat nog ʼn inkomende boodskap aankondig wil nek omdraai is so, veral as die boodskap niks meer as ʼn stigtelike gedagte is nie. Ek dink dat die tyd gekom het dat ons suinig te werk moet gaan met die sosiale media. Om elke klein gebeurtenis vir die wêreld aan te kondig is darem nie nodig nie. Almal wil nie weet dat daar ʼn nuwe hondjie in die huishouding is nie of dat julle by Spur uiteet nie. Is die media nie bedoel om inhoud wat van waarde is oor te dra nie. Die probleem is dat tientalle mense wat nie noodwendig in die hondjie of Spur ete belangstel nie ook met die inhoud gekonfronteer word. Die duisende gebedjies, versies en beeld materiaal maak ʼn mens flou. Feit van die saak is dat ʼn mens ruim 60% (konserwatief bereken) van die pos wat jy ontvang nie eers oopmaak nie. Omdat die versadigingspunt lankal bereik is wat boodskappe op sosiale media betref gaan belangrike inligting verlore. Miskien moet elkeen van ons onsself afvra..is hierdie boodskappe en inhoud wat ek nou die wêreld wil instuur regtig belangrik/aktueel en inhoudelik op ʼn hoe peil?

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}