Kaapse Kansel
Die afsterwe van die wêreldbekende prof. Steven Hawking is voorbladnuus. Huldeblyke stroom van oral af in vir hierdie merkwaardige man wat sy siekte ten spyt, nie opgegee het met die lewe nie. Aan die einde kon hy nog net ʼn enkele gesigspietjie beweeg, maar sy energieke keuse vir die lewe het en inspireer steeds mense reg oor die wêreld.
Ek verstaan min van die wetenskap en die teorieë waarmee wetenskaplikes worstel. Dit is egter baie jammer dat die wetenskap en die Evangelie meermale aartsvyande van mekaar gemaak word. Vir  Steven Hawking het ʼn verstaan van die wêreld, hoe alles ontstaan het asook die rede vir ons hier wees die  kern van sy lewenslange navorsing gevorm.  
Alhoewel sy verstaan dat alles deur ʼn oerknal tot stand gekom het vir baie Christene nie aanvaarbaar is nie, bly dit die mandaat van die wetenskap om te spekuleer hoe die heelal in sy gevarieerdheid gebeur. Dis deel van die skeppingsopdrag. Na alles, wie van ons weet dan nou alles. Vir wie is die boodskap van die Bybel absoluut  deursigtig en vanselfsprekend. Ons is en bly soekers na die Waarheid. Goeie teologie is gelaai met ʼn oorverdowende dosis beskeidenheid.
Christene hoef nie paranoïes te wees oor die boodskap van die Bybel nie. Die Waarheid is bestand teen menslike dwaal en sal vir altyd wees. Gesprek en dialoog is uiteindelik baie beter en sinvoller as ʼn kinderagtige kritikasterigheid en verkleining van mekaar. My verstaan is dat die Bybel sê “dat” God alles geskep het terwyl die wetenskap vra “hoe”. Om die “hoe” letterlik uit die Bybel af te lees is gevaarlik, veral as ʼn mens dan nie konsekwent met dié vertrekpunt handel nie. Die Bybel is ʼn geloofshandleiding nie ʼn geskiedenisboek of wetenskaplike verhandeling nie. 
Inderdaad het Steven geglo dat daar geen betekenisvolle bestaan aan die anderkant van die dood is nie. Soos ʼn rekenaar afgeskakel word termineer die dood, die lewe.  Ja, Steven was vir alle praktiese doeleindes ʼn ateïs. Ek wonder in elk geval of daar kliniese ateise bestaan. Geloof is inherent aan die mens en geloof kies altyd ʼn onderwerp of subjek. By prof Steven Hawking was dit die geloof dat die lewe sin het ongeag die teenslae wat beleef word.
Ek wonder hoeveel Christene leef met dieselfde ywer en entoesiasme as waarmee die ontslape Steven Hawking geleef en gesterf het. Op 21 is n  lewensgevaarlike siekte by hom gediagnoseer. Aanvanklik moes hy hoor dat sy lewensverwagting ʼn skamele twee jaar sou wees. Hy het egter 76 jaar oud geword en nooit opgegee met sy lewenstaak nie maar die verbeelding van jonk en oud aangegryp.
Steven Hawking is ʼn voorbeeld vir baie van ons wat goeie gesondheid en geleenthede ten spyt lewensmoeg vertoon. Immers, Jesus het gekom dat ons die lewe en dit in volheid mag hê. Mag ons krag put uit die lewe en voorbeeld van hierdie noemenswaardige mens wat op sy eie, unieke manier, niks minder as ʼn lofpsalm was aan die Skepper van die mens as merkwaardige Beelddraer van God nie.
Jy hoef nie te glo ten einde die Skepper te verheerlik nie. 
Intussen is dit grond en nogmaals grond. Mnr Ramaphosa se optrede gister in die parlement wek baie respek. Die versekering dat grondvergrype nie toegelaat sal word nie, dat ekonomiese en voedselsekerheid nie in gedrang gebring sal word nie asook sy uitnodiging aan veral die Afrikaanse gemeenskap, gedeeltelik in Afrikaans, om betekenisvol toe te tree tot die gesprek, gee hom volpunte. Ek kies om die man te glo ongeag die druk waaronder hy verkeer. Dis in elk geval aangenaam om ʼn parlement, ook verskeie ander komitees te sien funksioneer sonder om alles in chaos te dompel of  in  ʼn sepie te verander.
Ons is so geneig om wolf, wolf te skree. Ons kies meermale  vir kritiek, verdagmakery en etikettering in stede van geloofwaardige deelname. Ek bid met alles wat ek het dat witmense nie hierdie, dalk die heel laaste geleentheid,  uitnodiging tot deelname en onderhandeling sal laat verbygaan nie. 
Ons geskiedenis lê besaai met strategiese oomblikke wat in die naam van nasionalisme, meerderwaardigheid, hoogmoed en eksklusiwiteit verloor is.
Vir die kerk lê Belhar soos ʼn resente verwyt en loer. 
Wat ʼn geleentheid wat verpas is! 
Mag die geloofsvolk wakker word voordat dit te laat is. 
Ons sal net onsself hê om te blameer.
Terug by Steven Hawking
Hy sou gesê het 
“Kyk op na die sterre en nie af na jou voete nie”. 
Dis wat die Bybel sê. Bedink die dinge wat daarbo is. 
FILIPPENSE 4:8
Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig.
KOLOSSENSE 3:2
Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie