Die Wêreldbeker Springbok-rugbyspan is aangekondig en word lewendig debatteer. Sport het ʼn merkwaardige vermoë om mense saam te bind en ten minste vir ʼn oomblik van hul sorge te laat vergeet. Ons, in Suid Afrika, kan met ʼn bietjie vergeet doen. Die uitdagings is legio en die nuus maak ʼn mens moeg. In die jongste verlede moes ons verneem dat “ons geld” op is! In vanoggend se Beeld is daar ʼn insiggewende brief in die verband. Inderdaad, hoeveel “onse in jou pond” en wat het van die geld geword?

Sien jy, binne enkele sekondes kniediep in die dilemmas van ons dag.

Die Wêreldbeker-rugbyspan is te midde van groot opgewondenheid aangekondig. Elke speler is by die naam genoem en het trots sy plek op die podium ingeneem. In die agtergrond was daar baniere met die woorde, “#StrongerTogether”.

Soveel Evangeliese waarhede op ander werwe van die samelewing. Die Psalmdigter het vanmelewe se tyd al die wins en seën van eenheid beskrywe. Olie loop oor Aaron se baard tot by sy voete. Die Here seën mense wat saamstaan. Olie is ʼn metafoor vir die Here se seën en salwing.

PSALMS 133:2

Dit is soos reukolie wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aäron, af tot by die soom van sy klere.

Jesus, op die vooraand van sy vertrek na sy Vader gee ʼn opdrag dat sy kerk na eenheid sal strewe.

Eenheid is nie ʼn uitdaging wanneer ons almal dieselfde is nie. Dit is te midde van verskille dat die oefening in eenheid oor en oor gedoen moet word.

Mense is interessante goed en sal eerder fokus op dit wat skei en verdeel, as dit wat saambind. Ons definieer onsself eerder in terme van wie ons nie is nie, as wie ons is.

Ons is egter almal beelddraers van die lewende God, mense vir wie Jesus betaal het, mense vir wie die Heilige Gees op die lewenspad wil begelei tot geestelike en emosionele volwassenheid.

Waar staan ons in terme van saamstaan in ons land? Niemand sal daarmee verskil nie, saam is ons sterker.

Hoe bou ons vandag aan daardie eenheid?

By die werkplek en in die gimnasium?

In die klaskamer en tydens ontspanning?

In ons huise en daarbuite?

In ons omgang met die kelner by Spur of die joggie by die motorhawe?

In ons eredienste en sinode sittings?

Bou vandag aan die eenheid.

Christus is die begronding daarvan.

JOHANNES 17:21

Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in My is en Ek in U, dat hulle ook in Ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het.