“Sound the alarm” 

Desperate times call for desperate measures

Kollegas in die Here
Die saak wat die afgelope week die aandag van Suid Afrikaners in beslag neem  is misdaad en die ontstellende omvang daarvan.
Ek weet ons luisteraars is ingelig en sou verneem het van die toename in bykans alle vorme van misdaad. Gewelddadigheid is aan die orde van die dag en dit is veral plaasmoorde en die wreedheid waarmee dit plaasvind wat hewig ontstel.
Luisteraars sal weet dat die sg. woord van die jaar “staatskaping” is.
“Kaping” beteken om iets onregmatig en teen sy sin gevange te hou. Boonop is die een wat die kaping uitvoer in ʼn posisie om dit af te dwing omdat hy bewapen is of ondersteun word deur mede kapers. Daar is dus ʼn getalle oorwig. 
“Staat” in staatskaping verwys na die sosiale orde, die groter gemeenskap, vir ons, Suid Afrika.
“Staatskaping” verwys na die bronne, veral geld wat vir eie belang aangewend word. Die  koffers van ons land word leeg gesteel, die samelewing word verarm en ʼn hele string sosiaal maatskaplike gevolge kom in plek.
“Staatskaping” het dus daarmee te doen dat Suid Afrika onregmatig gevange gehou word deur misdadigers. Die persone wat die land kaap mag belangrike posisies beklee maar die kaping is onregmatig en dit maak van hulle booswigte, misdadigers en in baie gevalle selfs medepligtig aan moord.
“Staatskaping tans gaan egter oor veel meer as geld”. Daar is bykans geen samelewingsverband wat nie daardeur geraak word nie. Die strukture is besig om te krummel en ons gaan ons onder die rommel bevind as ons nie betyds wakker word nie. Ons psige is gekaap, ons toekoms word gesteel, ons hoop word verydel, ons word gevange gehou.
Dit is soos ʼn kanker wat stelselmatig die hele liggaam vergiftig totdat dit terminaal is en daar nie meer omkeer is nie. Die toestand in Suid Afrika het ʼn terminale fase bereik. Die hele land is onder beleg.
Mens kan nie anders as om te glo dat die graad van misdadigheid en veral die wreedheid wat daarmee gepaard gaan demonies van aard is nie. Ons vyand is inderdaad nie van vlees en bloed nie. Ons vyand is die van Efes. 6. Die Bybel is duidelik hoe daardie vyand se aanslag afgeweer moet word. Ons vyand word gepas as ʼn moordenaar en ʼn leuenaar beskryf. Die twee woorde tipeer wat in ons land aan die gebeur is.
Eers wanneer Suid Afrikaners bereid is om hierdie waarheid onder oë te sien en te vra wat is dan die toekoms waarop ons hoop en hoe kan dit teweeg gebring word  kan daar verandering kom.
Solank as wat ons elkeen na die veiligheid van ons eie nessie terugkeer, die kop skud oor die onreg wat in die land plaasvind, die alarm aanskakel en ons troos dat ons hopelik veilig is, more in ons mooi motor werk toe ry met die wete dat die meetsnoere vir ons in lieflike plekke geval het terwyl meer as die helfte van Suid Afrika in desperate armoede leef, is die atmosfeer vir ʼn wonderwerk nie daar nie. 
Daarmee wil ek nie vir ʼn enkele oomblik suggereer dat ʼn mens nie die mooi in die lewe mag geniet nie.
As jy dit nie vir ander gun nie is daar fout.
Die gedagte dat ek hard gewerk het daarvoor, baie opgeoffer het, kanse en geleenthede benut het, om maar ʼn paar te noem mag waar wees maar is van ʼn laer orde.
Die woordjie genade is die oorkoepelende rede vir my voorspoed. Die woorde ter wille van ander beskryf my roeping.
Solank daar mense is wat honger gaan slaap is daar werk om te doen.
So wat staan ons te doen Wanda. Ons het ons saamtrekke gehad, verskeie daarvan. Ons het gebid, selfs ʼn miljoen mense bymekaar. Ons het bely, die teksvers as my volk is in die gedagte ingeskryf.
Wat skort.
Het ons “gegaan” is die vraag.
Elke geloofshandeling wat daarop gemik is om mense hoop te bring wat andersyds hopeloos geword het is ʼn profetiese protes teen die vernietigende werk van die duiwel. Ek is so opgewonde om te sien dat die waarheid by baie Suid Afrikaners posgevat het. Ons lokale koerant is die een goeie nuus storie op die volgende.
Ons sal mense se leefwêreld betekenisvol moet impakteer en help verander.
Paniek gaan ons nie help nie. Gehoorsaamheid aan die groot opdrag wel. Maak dissipels van alle nasies en leer hulle om alles te onderhou en weet ek is met julle al die dae van die wêreld want alle mag in die hemel en op aarde is aan my gegee.
Wat staan ons te doen?
Desperate times calls for desperate measures.
Die Bybel sê  “sound the alarm”.
Aanvaar verantwoordelikheid, self- en mede-verantwoordelikheid
Wees veiligheidsbewus en werk saam om jou gemeenskap te beveilig.
Vorm gesprekgroepe waar pro aktiewe optrede oorweeg word
Laat jou stem hoor, die van individue, gemeentes, organisasies ens. Gebruik die media en spreek jou uit. Skep n atmosfeer vir verandering.
Bid, soek God, skerp jou getrouheid op, besoek jou gemeente
Wees vandag vir iemand ʼn medemens
Verbeel ʼn beter toekoms en beywer jou daarvoor
Sê die bose die stryd aan
Wees sout en lig te midde van ʼn stukkende wêreld.
A missions paradise het iemand dit genoem.
Besluit:
Gangsters paradise of missions paradise.
Groete
Jannie Pelser
Rant en Dal Prisma