Die nuus van die dood van Gavin Watson, bekende in die Suid Afrikaanse konteks, bring baie gedagtes na vore met betrekking tot ʼn mens se eie sterflikheid. Presies wat die omstandighede rondom sy noodlottige ongeluk is, word tans ondersoek. Ongeag bly mense vir God en mekaar kosbaar. Ons is meer as ons prestasies en mislukkings. Ons is beelddraers van die lewende en almal sonder uitsondering aangewese op sy genade. Mag die Here sy naasbestaandes troos en bemoedig.

Terug na ons eie sterflikheid. Die dood maak nie met ons ʼn afspraak nie. Dit kom onverwags en onaangekondig. Die feit dat ek en jy vanoggend ons geliefdes gegroet het beteken nie dat ons die voorreg gaan smaak om dit weer te doen nie.

Ons moet moeite maak met ons verhoudings. Dit is immers die mense rondom ons wat betekenis gee aan die lewe. Materiële besittings hoe belangrik ook al het geen persoonlikheid nie. Dit straal niks van God uit nie behalwe dalk sy genadige voorsiening.

Jy kan nie ʼn verhouding met ʼn geldstuk aanknoop nie. Jy kan nie vir ete aansit met ʼn aandele sertifikaat nie. Jy is so ryk soos die verhoudings rondom jou. Sommige nader en ander verder, maar nie alleen nie.

Daarbenewens moet ons so lewe dat daar nie onafgehandelde sake is nie.

Stilstuipe is nie ʼn volwasse manier om konflik te hanteer nie.

Vermyding stel die ongerief net uit.

Kwaad wek meer kwaad.

Kyk jou kollega, vriend, eggenoot in die oë en vra of julle kan praat.

Bring ʼn tas vol vergiffenis saam.

Begroot ruim vir versagtende omstandighede.

Moenie dat kleinserigheid die verhouding verongeluk nie.

Ek en jy is nie so belangrik dat ons altyd erken, geëer, in ag geneem moet word nie.

Ons is nie vloermatte nie maar oor ons loop beskerm somtyds ander se voete teen die duwweltjies in die paadjie. Partykeer is verdra die beste opsie. Jesus het nie op sy regte gestaan nie. Hy het nie gevra weet jy wie is Ek nie. Hy het nie gedreig met die owerheid, hof, prokureur, kontak nie. Hy het die ander wang gedraai. Daar is tye wanneer stilbly en leef uit God se genade die aangewese is.

Ons het net vandag.

Gryp elke geleentheid aan.

Hou iemand vas soos God jou vashou.

Dit mag die laaste keer wees.