Sonder hoop kan ʼn mens nie lewe nie. 

Job getuig iewers dat hy selfs die hoop om te bly lewe verloor het.
Job is ʼn metafoor van pyn en geloofsworsteling. Die vreemde gebeure dat al sy kinders en sy rykdom oornag van hom geneem is, is vir hom onverstaanbaar. Van die gesprek tussen God en die duiwel weet Job uiteraard nie. Al wat hy weet is dat hy onskuldig is en dat hy hierdie toedrag van sake nie verdien nie.
Sy mooiweersvriende met hul teologiese raamwerk van wat jy saai sal jy maai, die tersaaklike verband tussen oorsaak en gevolg werk nie vir Job nie. Hulle bly Job verwyt dat hy nie wil buig onder God se straf nie maar Job is nie tevrede nie. Job is by tye baie omgekrap. Hy verwens sy geboortedag en wil liewers sterf. Sy vrou por hom aan om God te vervloek maar Job sê die goeie het ek uit sy hand ontvang, dan moet ek tevrede wees met die slegte ook.
Te midde van alles het Job die Here bly vrees en nie toegegee aan die druk van sy vriende nie. Aan die einde tree Job seevierend uit die stryd maar Job sal bly wonder tot op die dag wat alles geopenbaar word.
Die les wat ʼn mens in Job se lewe leer is dat ʼn mens nie alles weet nie. Daar is ʼn dimensie van gebeure wat in die hemelse sfeer beslis word en waaroor ʼn mens nie noodwendig ingelig is nie. Dis deel van ʼn groter plan, narratief. God se gedagtes is nie mense se gedagtes nie. Sy weë is anders as ons weë. Sy bedoeling is misterieus, wie ken die bedoeling van God, wie gee Hom raad?
Suid Afrika is in die smeltkroes.
Die onsekerheid rondom die leierskapstyl in die ANC knaag aan ʼn mens.
Die ontstellende gebeure rondom die Esidimeni episode ontwrig ʼn mens.
Die armoede ʼn werkloosheid laat ʼn mens rondrol.
Dit kan tog nie anders nie.
Dis mense van wie ons praat.
Maar God is aan die werk. Die lewe is nie ʼn optel som nie.
Die droogte in die Weskaap bly voortduur ten spyte van gebede.
Boere word steeds op plase vermoor ten spyte van belydenisse.
Korrupsie kom steeds voor
Hoe moet ʼn mens dit verstaan?
Hoor God dan nie?
Gee Hy nie om nie?
Het God onttrek?
Het Hy opgegee met ons?
Uiteraard kan dieselfde vrae gevra word oor wêreldgebeure.
Dis nog nie die einde nie.
Dis eers klaar as God se dis klaar.
God het belowe dat Hy ons nie sal begewe of verlaat nie.
Hy het belowe dat ongeag hoe donker dit is Hy die lig is wat nie afgeskakel kan word nie.
Hy roep ons op om troos te vind in sy Woord.
Om nie aan Hom te twyfel nie.
Om die radar van sy Gees se leiding op te soek en nie toe te gee aan gevoelens van mismoedigheid en hopeloosheid nie. Hy is steeds in beheer en steeds God van die onmoontlike. Die leë graf bevestig God in Christus Jesus se oorwinning oor alle bose magte. Die duiwel is reeds verslaan. Terwyl hy genadeloos voortgaan om te lieg en te bedrieg, terwyl hy sy boosheid steeds uitvoer deur mense wat soos klei in sy hande is en nie weet dat hulle kan ontsnap nie, kyk God toe en trek die lyne duidelik waarbuite die satan nie kan opereer nie.
“Not on my watch” het ʼn mantra geword in die mond van vele aktiviste. Ek hou van daardie soort taal. Dit het die element van waagmoed en geloof wat ons nodig het. Dit kan egter tandlose retoriek word. As jy nie geanker is in ʼn groter krag nie is die uitspraak betekenisloos. Help nie ek staan voor ʼn tsunami en se not on my watch nie. As ek egter geanker is in ʼn onwrikbare geloof, vertroue in my hart het , weet wat ek weet, toegerus is vir die stryd en bly glo is ek soos Efes. se man wat bly staan terwyl die stryd aan die gang is.
Waarin bestaan die hoop dan?
Dat aan die einde van die nag die morester helder skyn.
Dat die laaste woord reeds gespreek is, dit is volbring.
Dat die graf leeg is, die engel se woorde, Hy is nie hier nie, gaan vertel dat Hy opgestaan het.
Die wete dat hoog bo die gedruis van baie waters die Here troon in sy mag en majesteit, dat Hy die God van vele verrassings is, telkemale die verloop van dinge soos ʼn cul de sac in ʼn ander rigting gestuur het.
Die wete dat alles geopenbaar sal word, dat die ongeregtigheid gestraf sal word, dat die boeke geopen sal word en elkeen geoordeel sal word volgens wat hy gedoen het of dit goed was of sleg. Dat die duiwel en sy trawante se dae getel is, dat God alles en in almal sal wees, dat Hy in beheer is.
Intussen beywer ons onsself vir die nuwe hemel en die nuwe aarde, rig tekens van God se Koninkryk onder ons op as rigtingwysers na die volmaakte wat besig is om deur te breek, vul ons ons longe met die suurstof wat God gee en basuin sy lof uit, steek ons ons hande uit ons moue nadat ons dit opgerol het en doen iets om die wêreld in sy nood by te staan.
En die dood, hartseer, trauma, verwoesting, armoede, werkloosheid, misdaad, korrupsie, vreemde gebeure in ons wêreld?
Ek doen wat ek kan doen, God verwag niks minder en niks meer nie.
Gebed
Here, mag ek nooit aan U twyfel nie.
Amen

Hoe dink jy oor die toekoms?


p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}