Job 27:3

 

As jy hier lees, lewe jy nog. Dink vir ʼn oomblik na oor wat dit mag beteken.

Waarom is jy vandag nog deel van die teenwoordige bestel?

Verskeie antwoorde sou aangebied kon word.

  • God is nog nie met my klaar nie.
  • Daar is nog iets wat ek vir die Here moet doen.

Bg. verteenwoordig die standaard antwoorde wanneer ʼn mens met die vraag na die sin van die lewe worstel. Indien dit meriete het, (en dit het inderdaad), hoe speel die antwoorde in jou lewe uit?

  • God is nog nie met my klaar nie sou seker verwys na die vormende impak van die Heilige Gees in jou lewe. Immers, jy is op die weg van dissipelskap en lg. het alles met die karakter van Jesus te doen. Dit beteken dat God steeds besig is om die persoonlikheid van sy Seun in jou na vore te bring. ʼn Ander woord is heiligmaking. Die Bybel sê dat wanneer die Here ons kom haal, ons soos Jesus sal wees. (Efes.4:13)  Tot dan is Hy met ons vorming en transformasie besig.

Dis nie ʼn passiewe aangeleentheid nie. Dis aktief daarin dat jy ʼn medewerker is in jou geloofsreis. Jy is nie ʼn passasier nie maar die reis is joune. Jy maak besluite waar jy sal aandoen en wat jy gaan vermy. Jy besluit oor stilhouplekke en waar jy verby ry. In en op daardie reis is die Gees met jou besig, transformerend ( Rom. 12:1) besig. Kan jy getuig van die transformasie wat in jou lewe plaasvind?

  • Die tweede antwoord is ewe belangrik tw.  daar is nog iets wat ek vir die Here moet doen. Vir baie gelowiges bly dit niks meer as ʼn mooi uitspraak nie. Wat is daardie iets? Hoe is jy daarmee besig of wat doen jy om te onderskei wat dit is wat jy moet doen?

Raak betrokke by die proses. Dit gebeur nie sónder jou nie.

Die Asem van God is in jou. (Job 27:3b)

Vra Hóm om jou te begelei.

 

Ps. Bestel vandag nog God se plan met jou lewe. 45 dae op reis saam met die Heilige Gees. Skakel Madelaine 011 6652017 of besoek www.toekomsvenster.co.za

Deel as hierdie iets vir jou beteken.

 

Jannie Pelser