Gisteraand, na tien uur, het ons staatspresident mnr. Cyril Ramaphosa sy nuwe kabinet aangekondig.
Sommige ministers is verwyder, ander voormalige ministers is terug en hier en daar is daar ʼn nuutjie.
Vanoggend lê die oggendkoerant oudergewoonte in my oprit met ál die inligting.
Ek dink nie die koerante het die inligting voor die tyd gehad nie. Ek is daarvan nie oortuig dat die presidensie terwille van koerantverkope ʼn vooraf sessie met oggendnuus gehad het sodat hulle relevant in hul beriggewing kan wees nie. Nee, die joernaliste was dáár, het die media sessie bygewoon, hulself daarna na hul kantore gehaas, die inligting in  beriggewing verwerk en aan die redakteur  voorgelê vir aftekening.
Daarna moes die res van die personeel sorg vir die uiteindelike plasing daarvan. (Glo my dis ʼn hele proses)
Intussen moes foto’s versamel en op die regte plekke geplaas word (dalk is die foto’s vooraf bymekaar gemaak, daar was immers bespiegelinge van wie gepos gaan word).
So relevant soos die oggendkoerant, ʼn voorbeeld vir kinders van die Here wat ons getuienis in hierdie wêreld betref.
Hoe paraat en Gees ingestel is ons om vandag ewe ingelig en vanuit ʼn Christelike perspektief oor wêreldgebeure te gesels?
Hoe relevant is ons vir die konteks en uitdagings waarmee mense elke dag worstel?
Hoe gemaklik kan ons aan gesprekke deelneem wat die lewens van ons kinders raak?
Beleef ander mense ons as relevant, vars, dinamies en ingelig of soos ou kos op die winkelrak reeds verby die verkoopdatum? (expired)
Natuurlik hoef ons nie oor alles in die lewe ʼn eiertjie te lê nie maar ons moet darem blyke gee daarvan dat ons nog nie heengegaan het nie!!
Die Gees wat die Here ons beloof is dinamies, hier en ter sake. Ons moenie die Gees van die Here frustreer deur in gister en eergister se idiome voort te ploeter nie.
Vernuwing is eie aan die Evangelie. 

Jes. 43:19 Kyk, Ek gaan iets nuuts doen, dit staan op die punt om te gebeur, julle kan dit al sien kom; Ek maak in die woestyn ‘n pad, Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring.