So sê die Here

Jer.33:3Roep My aan, Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie 

Ek het gister die voorreg gehad om die Woord te bedien. Dit is en bly ʼn enorme voorreg en ʼn duiselingwekkende verantwoordelikheid. Om te sê en te mag sê “so sê die Here” laat ʼn mens huiwer voor die grootsheid daarvan. Ps. 8 kom onmiddellik by my op ..wat is die mens dat U aan hom dink? Feit van die saak is dat God in sy wysheid en liefde besluit het om gewone mense te gebruik. 
Elke Christen het deel aan hierdie roeping. Ons gawes verskil, ons kontekste en geleenthede lyk anders, soms het ons verstaan van Evangeliese waarhede ander beklemtoninge, tog word elkeen geroep om deur lewe en optrede te sê “so sê die Here”. Groot nederigheid en afhanklikheid is gepas. Nie ʼn sweem van hoogmoed en beterweterigheid nie, veel eerder verwondering en dankbaarheid vir die voorreg.
Ons roeping is om gestalte te gee aan die deurbrekende Koninkryk van God op aarde. Konkreet demonstreer ons hoe ʼn lewe in die kragveld van die Gees lyk, wat God se alternatief vir die gebrokenheid van ons wêreld in die praktyk behels en hoe mense daaraan deel kan kry.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
span.s2 {font: 14.7px ‘Century Gothic’; font-kerning: none}

Mag jy jou roeping vandag met geloofsmoed en waardering uitleef.