Die afgelope weke was stormagtig om die minste te sê. Die ANC het sy verkiesingsmanifes bekend gemaak en doen alles in sy vermoë om die steun van kiesers in KwaZulu Natal te werf. Ons staatspresident Mnr Ramaphosa, vir baie die enigste hoop wat Suid Afrika het, staan spreekwoordelik hand om die lyf met die man wat Suid Afrika in ʼn onbenydenswaardige bestaanskrisis gedompel het. Dit is opmerklik dat mnr. Zuma in gesprekke waarna ek luister oor die radio steeds “staatspresident Zuma” genoem word.

Die kandidate om kiesers in die parlement te gaan verteenwoordig sluit name in van mense wat jy nie in goeie geselskap wil noem nie. Dit is onverklaarbaar dat mense wat die toets van integriteit nie slaag nie telkemale weer in belangrike poste ontplooi word. Ek kan geen ander afleiding maak dat die heersende politieke party nie die vermoë het om te transformeer nie. Daar is nie die wilskrag en politieke wil om regtig skoon te maak nie.

Die lakmoestoets is of die kriminele uiteindelik regtig aan die pen gaan ry, aldan nie. Indien nie is die vertoning voor onder andere die Zondo kommissie net vertoon. Intussen word die ondersteuning van kerke in Suid Afrika saamteloos ingekontrakteer.

Kerk behoort aan Jesus, nie aan ʼn politieke party nie. Daar is in dié verband reeds te veel onverantwoordelike uitsprake gemaak deur die eertydse staatspresident wat deur sommige as ʼn eietydse messias beskou word. Kerk en staat is twee belangrike sektore wat nie vermeng mag word nie. Die kerk het ʼn profetiese getuienis waarvan ek tans maar min hoor.

Die getuienis wat deur ʼn eertydse hoë amptenaar van Bosasa gelewer word, ontstig. Die skade wat aan ons getuienis as Christene gedoen word is so groot. Ek het verskeie konferensies by Bosasa bygewoon, weliswaar nie deur hulle aangebied nie maar ons het die merkwaardige gasvryheid van die organisasie intens geniet en van hul fasiliteite gebruik gemaak.

Die terrein lyk soos ʼn stukkie paradys . Dit net buite die valerige Krugersdorp waar ek woon. Oral is daar Christelike slagspreuke en teksverse op die plaveisel aangebring. Dit het so indruk gemaak. Hier is ʼn klompie sakemanne wat op ʼn eerlike wyse baie suksesvol is. Dit het ʼn mens bemoedig om te sien hoe die Here oënskynlik sorg. Nou kom die getuienis van verstommende omkopery en manipulering op die lappe.

Uiteraard word almal ʼn geleentheid gegun om hul saak te stel. Ek mag Bosasa waarvan die naam nou verander het, nie skuldig bevind sonder ʼn redelike kans om hul saak te stel nie. Al wat ek weet is dat daar tientalle kritici van die Christelike geloof is wat net weer ʼn keer die kop in ongeloof skud en sê buite blink, binne nie so goed nie.

Ons moet besef dat gelowiges met arendsoë dopgehou word. Die naam en eer van Christus Jesus ons verlosser is op die spel.

Die Here verwyt sy volk onder andere in Esegiël dat dinge onregmatig aan Hom toegedig word omdat sy volk onverskillig en oneerbiedig optree. Dit het tyd geword dat Christene en alle organisasies , besighede ens. wat ʼn sg. Christelike basis het “fine tuning” doen. Daar is niks wat nie geopenbaar sal word nie, sê die Bybel. God se eer is op die spel.

Dit vra ʼn groot mate van volwassenheid en onderskeiding om die saak van beweerde rassisme by skole nie net te ondersoek nie, maar te verstaan. Elke saak het twee kante en ons moet na beide luister.

Uiteraard staan ons eerder aan die kante van dit wat vir jou bekend is. Ons interpreteer elke beskuldiging en vingerwysing binne ons eie konteks. Maar dis tragies wat met ons kinders, leerkragte en skole gebeur in die titaniese stryd om politieke munt te slaan.

Laat die groot mense hul stryd stry, maar ontsien asb. die kinders. Die woorde van die juffrou in Sweiser Reynecke eggo in my ore dat, wat vd maatjies ʼn eerste ontspanne dag by die skool moes wees, insigself reeds ʼn spanningsvolle aangeleentheid, in ʼn nagmerrie ontaard het.

Skaam julle.


Groete, Jannie Pelser