Die afgelope Sondag is Vadersdag gevier. Dit is heerlik om as gesinne bymekaar te kom en erkenning te verleen aan die belangrike rol en bydrae wat vaders in die lewe van hul gesinne speel. Ons huldig al die pappas en wens hulle ʼn vreugdevolle reis saam met hul gesinne toe. 
Die rol van die vader in die huis is van onskatbare waarde. Allerweë word erken dat baie van die trauma wat ons tans in Suid Afrika beleef, veral met betrekking tot die jeug, teruggevoer kan word na die afwesigheid van vaders, veral tydens die jare van die sg. trekarbeid. Kinders is in die sorg van moeders gelaat wat na die beste van hul vermoë probeer het om die rol van versorger en mentor te speel.
Die feit dat God mans en vroue geskep het is betekenisvol. Daar is ʼn misterieuse verskil in die aanpak en bydrae wat moeders en vaders lewer. Die mamma kan nie beide gesag en versorging funksioneel integreer nie. Dit bring verwarring teweeg.
Die beslistheid van die pa figuur en die ononderhandelbare aard van struktuur en dissipline, weliswaar nie op outokratiese en ontoeganklike wyse  nie maar met begrip en sorg word gekomplimenteer deur die sagtheid en vertroosting van die ma. 
Ons het almal ma toe gehardloop as pa kwaai was. 
Efesiërs 6 maan vaders om nie so streng te wees dat kinders in opstand kom en verbitterd raak nie. Die pa figuur was tydens my opgroei jare meermale outokraties en hard. n  Pa hoef nie ʼn monster te wees om by kinders respek vir gesag en orde te kweek nie. 
Afwesige vader figure, of dit fisies of emosioneel is, bereken kinders groot skade. Dis tyd dat ons vaders weet huis toe kom. Daar is gesinne wat vir julle wag.
Kinders wat deur vaders afgeskeep word soek die fout by hulleself. Hulle onttrek of word rebels, hul onder- of oorpresteer. Hulle sal enige iets doen om pa se aandag te trek.
Sien jou kinders raak, dis die regte ding om te doen. 
So leer hulle God die Vader ook as Beskermer en Toevlug ken.