Prioriteite in 2018
Wat is regtig belangrik in en vir jou lewe?
Elke vraag waarmee ons 
in die volgende dae besig gaan wees veronderstel eenkant kom en nadink
en formuleer en evalueer.
Dis nie ʼn eenvoudige vraag om te antwoord nie en ʼn mens moet
bedag wees daarop om nie ander mense se prioriteitslys te kritiseer nie. Beeld
en gelykenis veronderstel die kapasiteit om besluite te maak en daarvolgens te
leef. Ons mag mekaar die voorreg nie misgun nie al stem ons nie noodwendig met
mekaar saam nie.
Prioriteite is iets anders as nuwejaarsvoornemens. Lg. is
meer dikwels speels en sosiaal. Ons praat daaroor en grap daaroor. Dis sommer
terwille van die gesprek. Dis oppervlakkig en dikwels van korte duur.
Prioriteite is hartsake.
Dis die manier waarop ek wil lewe, met myself, met ander,
met God.
Dis beredeneerd en spesifiek.
Dit het inhoud en vra dissipline om te gebeur.
Dis ʼn meetsnoer en sê iets van my volwassenheid en
intelligensie.
Dis nie kinderspeletjies nie maar beslis en noodsaaklik.
Dis die ruggraat van die lewe.
Wat is jou prioriteite vir die jaar 2018?
Wat was jou prioriteite en het dit gewerk?
Was dit ʼn geslote sirkel waarbinne jy die belangrikste
persoon was?
Was dit  ʼn oop sirkel waarbinne
almal vir jou voorgeskryf het en van jou menswees min tereg gekom het?
Was daar ʼn ruimte vir God en wat was die inhoud daarvan?
Was Hy die spilpunt of die Terapeut wat alle krisisse moes
oplos?
Was daar sprake van intimiteit of is die verhouding oppervlakkig?
Jy kan daaraan verander maar dit gaan ʼn besluit vra en die
dissipline om daarby uit te kom.
Hoe het ander in jou prioriteite gefigureer?
Wie is die ander en behoort hulle/hy/sy deel te wees van jou
verwysingsraamwerk?
Hoe het die ander jou verryk en watter invloed het jy op hul
lewens gehad?
Hoe wil jy met ander saamleef?
Wie wil jy hê moet deel vorm van die ander in jou lewe?
Ewe belangrik, van wie moet jy liefs afskeid neem in 2018?
Daar is dikwels sulke mense.
Hulle vra alles maar gee niks.
Hulle teer op jou tyd, energie, aandag, medemenslikheid maar
bring niks na die tafel nie.
Bid daaroor.
Is jy seker dis wat die Here van jou vra? Verhoudinge moet
prognose hê, niemand belê aanmekaar in ʼn bodemlose put nie.
Teken ʼn prentjie met jouself in die middel. Trek strepe in
alle rigtings en benoem dit. Ek en God, my gesin, my eggenoot, kinders,
vriende, werk, finansies, myself, ens. ens.
Dink, besluit en hou by wat jy besluit het.
Dis ʼn merkteken van volwassenheid.
Besin en herbesin is deel van die lewe.
Welkom by die lewe.
JESAJA 43:19
Kyk, Ek gaan iets nuuts doen, dit staan op die punt om te
gebeur, julle kan dit al sien kom; Ek maak in die woestyn ‘n pad, Ek laat in
die droë wêreld riviere ontspring.
JESAJA 1:18
Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here:
Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was
julle purperrooi, julle sal wit word soos wol
Groete

Jannie Pelser