Pinkster vir ʼn stukkende wêreld.

Deel 4 van 7

Die hele spektrum word aangespreek
Die bemagtiging wat die Gees bring is omvattend en
insluitend. Dit rugsteun die reënboog genade van God. Alle moontlike scenario’s
word daarin aangespreek. Menswees in sy totaliteit word  ingesluit onder die
bemagtiging en bediening van die Heilige Gees. Soos Jesus tydens sy aardse
bediening die veelheid van menslike behoefte aangespreek en bedien het,
geestelik, emosioneel en materieel, gaan die Gees voort om tekens van God se
hemelse ryk op aarde te vestig. Liggaam, siel en Gees in hierby ingesluit.
Die spektrum word gedemonstreer in die na uitstorting van
die Heilige Gees se werksaamhede van die apostels. Duiwels gaan uit mense uit,
dooies word opgewek, siekes word genees, selfs die skaduwee van die apostels is
genoeg om genesing te bring. Ook op praktiese plak word die omvattende
bediening van die Gees demonstreer. Mense neem verantwoordelikheid vir mekaar.
Reik uit na mekaar en dien mekaar.
Die gevaar is groot dat mense in een van die vele dimensies
van menswees sal opgaan en die ander sal verwaarloos. God se plan sluit die
hele mens in. Om in die geestelike te disintegreer is wêreldvreemd en
wêreldvermydend. Deur die eeue was daar mense wat hierdie “raak nie, smaak nie” houding probeer leef het. Dit bring niemand nader aan Jesus nie. Die idee is
juis dat die Evangelie onder aanstigting en aansporing van die Heilige Gees
ander bereik. Wie van die fisiese ʼn afgod maak kom ewe bedroef daarvan af. Wie
die emosionele oorbeklemtoon ten koste van die ander raak geestes- siek. Daar is
ʼn delikate samehang tussen liggaam, siel en gees. Die een groei op die ander.
Die siels dimensie vernuwe aan die hand van dit wat in die gees gebeur het en
die liggaam gee daaraan uitdrukking. Die Gees is by elke faset van die lewe
betrokke. Die tweedeling, geestelik en iets anders is van ʼn ander wêreld en
ideologie. God stel net soveel belang in my handel en wandel as in my stilword
en afsonder om Hom te ontmoet. Die Gees bemagtig dat die mens se voete ander
agterna kan loop, jou hande kan help en ondersteun, jou oë aanvaarding kan toon.
Jannie Pelser
Ps. Doen nou navraag oor ons nuwe dagboek ” Laat U koninkryk kom” deur ds Colin Smith.
www.toekomsvenster.co.za
011 6652017