Die politieke temperatuuur styg na mate die verskiesing op 8 Mei nader kom. Sonder omhaal van woorde kritiseer die onderskeie partye mekaar en probeer alles in hul vermoë om politieke munt te slaan uit die ander partye se verleentheid en skandes. Politiek is ń ongenaakbare spel en niks en niemand word gespaar nie.

Die Aartsbiskop van Kaapstad het ń beroep op partye gedoen om groter sensitiwiteit aan die dag te lê en mekaar nie te verneder nie. Hy het dit mooi gesê…an eye for an eye leaves all of us blind. Tereg het iemand in ń openbare debat van die vloer af gevra hoe partye na die verkiesing koalisies wil vorm as hulle mekaar nou so slegsê.

Ek wonder of daar regtig wenners is in die politieke arena en of ons nie almal iets verloor nie? Ons praat van nasie bou maar politici soos “black fitst land first” maak geen geheim van hul vertrekpunte nie. Mnr Malema is onbeskaamd met vooroordeel en agtedog saai.

Ek dink die praktyk van emosionele opsweping gaan moeilik omgekeer word na die verkiesing. Om voor die verkiesing” one setler one bullit” te dreunsang en na die tyd dit te probeer ongedaan maak, kan nie gebeur nie.

Danny Titus verwys in ń praatjie na die mag van die magteloses. Sudan is daarvan ń sprekende eietydse voorbeeld. Die Arabiese lente is vars in die geheue. So baie mense word emosioneel manupuleer in die proses. As ń mens boonop nie veel het om te vreloor nie kan jy netsowel aan die vernietiging van eiendom deelneem.

Te midde van al hierdie turbulensie vier ons hierdie naweek paasfees. Die tydsgewrig waarin Jesus sy hemelse heerlikheid verlaat en onder mense kom woon het was ook nie ideaal nie. Die Romeinse owerheid het die volk van die Here verkneg en buitegewone belastings gehef. Die versugting dat iets daaraan gedoen word is duidelik as die dissipels vir Jesus vra of Hy nou die Koninkryk van Israel gaan oprig.

Hulle het ń politieke oplossing gesoek. Jesus stel ń geestelike voor. 
Hulle het terugbetaal, opstand en protes verlang met Jesus voor aan die prosessie. Jesus leer dat ń mens jou vyande moet liefhê. 
Hulle het belastingweerhouding verlang, Jesus sê betaal aan die keiser wat die keiser toekom. 
Hulle wou omverwerp, Jesus leer respekteer en gehoorsaam die owerheid . 
Hulle wou skuld uitdeel en die heidene die rede maak vir hul tragiese omstandighede. Die Bybel sê “as my volk oor wie my naam uitgeroep is hul verootmoedig, bid en bekeer”. 
Hulle wou partyskappe bevorder en Jesus sê daar is nie Griek, Jood, skaaf, vryman, ryk en arm in die koninkryk nie. Almal word deur die wedergeboorte deel van God se een huishouding op aarde. 
Hulle wou afknou maar Jesus roep die kindertjies nader en bedien ń vrou, ń Samaritaanse vrou, by die put. 
Hulle wou sondaars stenig en Jesus sê die een wat sonder sonde is kan die eerste klip optel. 
Hulle wou magsvertoon aan die kruis sien en Jesus bid vir die skare.

Jesus se retoriek is nie goed ontvang nie. dis egter diebasis waarop die kerk gebou en deur die eeue funksioneer het.

Pase herinner aan wie ons essensieël is.

Koninkryksgesante. 
Goeie Nuus draers. 
Hoopbrengers. 
Noodverligters. 
Kosuitdelers. 
Naaktheidbedekkers. 
Gevangenisbesoekers. 
Kruisdraers. 
Voetwassers. 
Diensknegte. 
Slawe van liefde en geregtigheid. 
Genade uitdelers. 
Liefdeseksponente. 
Genesers, versoeners, bouers, trauma beraders, en so kan ń mens voortgaan.

Dit beteken nie dat ons nie ń verantwoordelikheid het om verantwoordelik met ons stem om te gaan wanneer ons op 8 Mei by die stembus sal aangaan nie. Inteendeel.

Dit beteken nie dat ons God se alternatief vir hierdie gebroke wêreld profeties sal verkondig nie.

Dit beteken nie dat ons nie luidkeels sal sê as dinge nie reg is nie.

Ons doen dit egter soos Jesus dit gedoen het.

Opofferend, voorbeeldig, onsekfsugtig en met integriteit.

Die kerk dra die vlam van hoop in Suid Afrika. Ons mag hierdie land nie faal nie. Ons moet juis nou met fakkels van hoop die land in sy uur van duisternis verlig en wys waar die pad is.

Die land wag op die openbaarmaking van die seuns en dogters van God.

Geseënde Paasfees.