Ek lees tans die outobiografie van die bekende wêreld prediker, Reinhard Bonkke. Dit is aangrypende leesstof en bemoedig my so baie.
Reinhard is een van ses kinders. Daar is Martin, talentvol en sensitief, Gerhard, atleties en begaafd, Jurgen en Peter, die tweeling wat aandag trek asook Felicitas, die enigste dogter en haar pa se hart se punt. En dan is daar Reinhard wat aan familie lede en ander as ʼn nagedagte voorgestel word.  
Sy pa, aanvanklik ʼn soldaat, voel hom geroep tot die bediening en versorg ʼn klein Pinkster gemeente. Sy ma, alhoewel sy dit goed bedoel, is wetties in haar godsdiensbeoefening en bykans alles grens aan sonde. Reinhard is ondeund en waag waar ander versigtig is. Hy vra belangrike vrae en soek na meer in die lewe. Sy moeder vervreem hom tot ʼn mate  omdat sy so ontoeganklik en voorskriftelik is. Selfs om die sirkus te besoek is ʼn gruweldaad in die oë van die Here en dring haar om vir ʼn egte bekering vir die jeugdige Reinhard te bid. 
Alhoewel hy na ʼn besoek van ʼn sendelingpaar ʼn dringende begeerte en oortuiging kry om eendag as sendeling in Afrika te werk dink sy pa duidelik dat hy nie die potensiaal het nie. Een van die ander seuns, Martin,  sal uiteindelik die bediening van sy pa oorneem. Reinhard het nie die vermoë nie en sy aspirasies is niks meer as dagdrome nie.
Dit laat Reinhard met ʼn gevoel dat daar iets verkeerd is met hom, nie goed genoeg nie en van minder belang.
Die res van die verhaal is ek nog aan`t lese maar ons ken die verdere verloop daarvan.
Reinhard Bonnke sal seker onthou word as een van die merkwaardigste sendelinge en predikers van ons tyd. Sy outobiografie is ʼn móét lees.
Ek wonder hoeveel van ons het ook die ervaring dat ons nie goed genoeg is nie? Soos ʼn Dawid is ons tussen die skapies terwyl sy broers om die koningskap van Israel meeding. Die een groter, sterker en aantrekliker as die ander. Ideale kandidate vir voorkeurposte, nie soos Dawid, skugter en songebrand rooi van gelaat nie. 
Wie sou nou vir Dawid as kandidaat aanbeveel, wie behalwe God?
Die teks sê –
Daar staan tog geskrywe: “Die wysheid van die wyses sal Ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal Ek tot niet maak.” (1 Kor.3:19)
Daarmee bedoel ek nie om die welmenende leiding van ander te verguis nie maar selfs mense na aan jou het somtyds die geneigdheid om jou drome te verongeluk.
Is jy somtyds mismoedig en voel jy ook dat daar iets verkeerd is met jou.
Skep moed, jy is nie alleen nie. 
God slaan reguit hou met skewe stokke.
Ek is so dankbaar daaroor.