Ps. 130:3
As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog bestaan? 4 Maar by U ís daar vergifnis: daarom word U steeds gedien

Teologie, woorde en gedagtes oor God, kan opbou of verniel. Dit bly na alles mense se verstaan van die Woord, weliswaar ingestel op die leiding van die Heilige Gees maar nie los van die persoon wat die gedeelte interpreteer nie.

Niemand is soos ʼn skoon bladsy waarop die Heilige Gees alleen skryf nie. Ons dra meer of minder bagasie met ons saam afhangend van hoe die lewe ons behandel het. Ons verteenwoordig ʼn bepaalde lewens- en wêreldbeskouing waarvan die fondasie in ons opvoeding en ouerhuis lê. Ons word gevorm deur die tienduisende stemme wat gedurende ons leeftyd na ons toe kom. Sommige van die inhoude integreer ons en ander skuif ons op sy. Dit is bykans onafwendbaar dat ons ruimte sal maak vir dit wat by ons menswees inpas en die res sal verwerp. Dit bly daarom ʼn lewenslange reis om die Here en sy bedoeling met ons beter te verstaan en te integreer.

As ons ʼn slegte ervaring met ons vader op aarde gehad het sal ons dit heel moontlik op die Vader van die Woord projekteer. As daar geen vertroue was nie sal ons heel moontlik sukkel om die Vader te vertrou. As ons aardse vader ons gedurig gekritiseer het, foutvinderig was, selfs te lyf gegaan het en slae uitgedeel het mag ons die Vader ook so beleef.

In ʼn generasie waar die vaderfiguur in baie gevalle vanweë ʼn verskeidenheid redes afwesig is kan ʼn mens die Hemelse Vader eweneens as afwesig en onbetrokke beleef. Dit is uiteraard nie waar van Hom nie maar dit is ons belewenis en ongeskrewe verwagting. As ek na God roep sal niemand antwoord nie. “Tipies, my pa het ook nie opgedaag toe ek hom nodig gehad nie” mag ʼn mens dan redeneer.

Baie van ons het grootgeword met ʼn Godsbeeld wat onvriendelik en ontoeganklik is. Iemand wat streng, afsydig, krities en kwaai is. Iemand vir wie jy in die pasoppens moet wees, ʼn reg/verkeerd God.

Dit is nie die God van die Bybel nie. Uiteraard is Hy heilig en is ons Hom respek en gehoorsaamheid skuldig maar Hy is buitegewoon genadig, lankmoedig, vriendelik en toeganklik. Jesus het immers die prys ten volle betaal wat ons toegang tot die Vader waarborg.

Dit is nie ʼn lisensie om onverskillig te lewe nie, inteendeel, dit moet ons motiveer om hierdie vriendelike omgee God, Vader van die Here Jesus en die Heilige Gees met groter oorgawe en liefde te dien.

ROMEINE 6:1

“Wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem?

Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe?”

MATTEUS 11:28

“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.