Die afgelope tyd verskyn in die Beeld heelwat briewe van lesers wat voel dat die inkleding van die erediens (hoofstroomkerke) hul vervreem en onvervuld laat.
Hulle is opsoek na die stilte en gemoedelikheid wat tradisioneel met die erediens assosieer word en voel klaarblyklik dat musiek in eie idioom verál veroorsaak dat die erediens nie meer as ʼn heilige gebeure beleef word nie. Die persoon van die leraar is ook ter sprake en hy vertoon te gemaklik as deel van die res van die geloofsgemeenskap. Hy is na alles ʼn gesant van die Here en moet derhalwe uitstaan of iets dergeliks.

Dit herinner my aan my ma se goedige verwyt dat ek nie die profiel van ʼn dominee gestand doen nie. Met my lang hare ( destyds) en moderne uitkyk op die lewe was ek onherkenbaar as dominee. In háár tyd kon jy sê “daar stap die dominee!!”

Terug by die briewe van lesers.
Die kerk bestaan uit mense. Daar is nie ʼn kerk naas die kerk nie, so asof die kerk iewers in Pretoria sy/haar hoofkantoor het nie . Ons is die kerk van Christus. Ons reflekteer Hom in hierdie wêreld. Ons volg ook sy voorbeeld. (Fil.2)
Die Boodskap sal vir altyd dieselfde bly. Dit mag nie verander nie. Jesus, Koning oor alles en almal. Redder van hierdie wêreld. Kortom die twaalf artikels soos dit deur al die eeue bely is en word.

Die inkleding van daardie boodskap word in die idioom van die mense aangebied wat daarna luister. Kyk gerus rond en let op hoe die hele kerkgebou die invloed van nuwe eietydse insigte vertoon. Klanksisteme, effektiewe beligting, sekuriteitsreëlings, tegnologiese vooruitgang word vrypostig ingespan om die groot taak van Evangelie verkondiging te komplimenteer.
Die elektroniese orrel is niks minder as ʼn tegnologiese wonder nie.

Musiek, taal, die dominee is nie die probleem nie.
Dis die gemis aan die teenwoordigheid van die Heilige Gees, die kragtige aankondiging van die verlossingsboodskap en Woordverkondiging wat mense leeg huis toe stuur.
Dis Woordvaardigheid om die lewe te kan hanteer.
Dis die dors na God.

Geen instrument of die afwesigheid daarvan kan vir bogenoemde instaan nie.

Ons het ʼn nuwe besoek van God nodig.