Om volgens jou gewete te leef
1 TIMOTEUS 1:19
Hou vas aan die geloof en behou ‘n goeie gewete. Omdat sommige hulle gewete onderdruk het, het hulle geloof skipbreuk gely
Die afgelope dae se verrigtinge in die nasionale vergadering het die saak van die gewete weer in die kollig geplaas. Parlementslede is gevra om volgens hul gewete te stem met betrekking tot die wantroue mosie in mnr. Zuma. Derhalwe is die stemming in die geheim gehou om mense daardie ruimte en vrymoedigheid te gee om sonder vrees vir intimidasie en vergelding reg te laat geskied aan wat hulle aan die “binnekant” voel.
Die gewete is die stil stem aan die binnekant wat jou lewe rig. Die gewete en die stem van die Heilige Gees moet in harmonie wees met mekaar. Die Bybel praat van ʼn goeie gewete. Om teen jou gewete in iets te doen is om jouself kwaad aan te doen. Dis ʼn mosie van wantroue in jou eie verstaan van die wêreld en jou plek daarin. Juis omdat die gewete sensitief is en jou op die regte koers wil hou moet daarop ag geslaan word.
Die Woord van die Here en die leiding van die Heilige  Gees staan wat gesag betref bo die gewete. Somtyds oordeel ʼn mens se gewete jou sonder dat jy inderdaad skuldig is. Sommige van ons het met ʼn skuldkompleks groot geword. Omdat jy gedurig deur in die beskuldigingsbank geplaas is deur gesagsfigure en die sensitiwiteit deur die bose skeefgetrek word sukkel jy om die stem van die gewete te onderskei. Terwyl ʼn mens jou gewete nie moet onderdruk nie moet ʼn mens ook nie toelaat dat jou gewete in alles met jou op loop gaan nie. Hou kop en interpreteer wat aan die binnekant aan die gebeur is. Die finale beoordeling lê by wat die Woord van die Here sê.
1 JOHANNES 3:20
As ons gewete ons veroordeel – God is groter as ons gewete, en Hy weet alles.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
span.s2 {font: 14.7px ‘Century Gothic’; font-kerning: none}