Meeste van ons bekommer ons oor soveel onnodige goed tensy jy een van die gelukkige en geseëde mense is wat die kuns bemeester het om lig te reis. Ons worstel dikwels om met die duisende gedagtes, baie daarvan negatief, te deel.


Iemand het gesê ń mens het ń miljoen gedagtes elke dag maar die meeste daarvan is nonsens ( useless).In ń gesprek met my mentor en geestelike begeleier, ( elkeen behoort iemand te hê met wie hy of sy ń vertrouensverhouding aanknoop en wat kan help om perspektief te behou asook God aan die werk te beleef), gebruik hy die konsep van ‘nulpunt’.
Dit verteenwoordig ń plek van totale rus in God, in sy vermoë, almag en wysheid. Dis ń plek waar jy niks kan verloor nie omdat jy alles oorgegee het aan die enigste Een vir wie jy volledig kan vertrou.Nulpunt is ń hoë ideaal en dit neem ń leeftyd om daar te kom. Die hier en nou is eenmaal te aantreklik en bekoorlik om jou greep daarop sondermeer te laat gaan. Feit van die saak is dat ons sonder enige iets in die wêreld kom en so vertrek. ( die geykte Venter waentjie storie)


Nulpunt, die plek van volkome rus.Die Bybel praat van vergenoegdheid, leer ons om oor niks bekommerd te wees nie maar die Here wat nie sluimer of slaap nie met ons hele lewe te vertrou.Terugskouend kan elke Christen getuig dat God nie teleurstel nie. Ps 34 bevat ń uitsonderlike getuienis in die verband. ‘Niemand wat sy vertroue in die Here stel word teleurgestel nie’, getuig die Psalmdigter. Lees gerus hoe hy God beleef het te midde van groot uitdagings.


Waaroor is jy vandag bekommerd?Gee jou bagasie ń naam.Identifiseer dit duidelik.Sit dan ń plakker daarop met ń dawerende ‘God sal sorg’ daarop geskryf.Streef na nulpunt.

Dis ń plek van volkome rus.


Jannie Pelser