Joh.4:14

Maar Jesus antwoord haar: “Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry;

maar wie van die water gedrink het wat Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat Ek hom sal gee, sal in hom ‘n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee.”

Die merkwaardige gesprek wat Jesus met die Samaritaanse vrou by die put van Jakob het, is bekend. Haar eerste verstaan het met die sigbare en uiterlike te make. Om die vermoeienis verbonde aan water skep en ook nie meer na die bespotting en minagting van ander te luister nie, klink na ʼn winskoop. Immers, sy het reeds vyf mans gehad en die een met wie sy nou saamlewe is ook nie haar man nie. Sy is ʼn vrou met ʼn geskiedenis en is nie welkom in ordentlike geselskap nie. Derhalwe stap sy na ʼn ver put toe ten einde van mense weg te kom.

Jesus adresseer haar diepste behoefte.

Dis nie water vir ʼn fisiese dors nie maar vir ʼn geestelike.

Ontleed die teks saam met my en let op ʼn paar rigtinggewende merkers. Vra jouself wat die betekenis daarvan kan wees.

1. Hoeveel keer kom die woord water voor? Dink na hoe strategies belangrik water vir oorlewing is. Suid Afrika stuur volgens kenners op ʼn waterskaarste af. Sommige beweer dat die volgende groot oorlog oor water sal wees. Dink in oordragtelike sin na oor geestelike water.

2. Let op die woordjie “hom”. Dit hou verband met elkeen en wie. Sien die gebruik van “in hom” en “vir hom” raak. Hoe werk in hom en vir hom in jou gedagte?

3. Sien die werkwoord drink. Water, ongeag hoeveel daarvan beskikbaar is, moet gedrink word, anders het dit geen betekenis en waarde nie. Het jy al die geestelike water gedrink? Wanneer drink ʼn mens en wanneer nie? Waar les mense hul dors oral?

4. “Wat Ek gee”…wie voorsien die water? Hoeveel kos dit? Wat moet daarmee gedoen word? Dink aan ʼn ander woord vir water.

5. Sien die gebruik van “ewigheid” en “ewige lewe” raak.

6. Wat is die uitwerking van die water volgens die teks? Let op die energie in “opborrel”. Waaraan sien ʼn mens dit in ander se lewens?

7. Wat sê die teks vir jou?