Rom. 8

38           Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte

39           of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.

Somtyds wanneer ek na die nuus luister, veral wanneer dit grafies en lewensgetrou op die TV gebeeldsend word, raak ek benoud en angstig. Die veelheid van gebeurlikhede wat ʼn mens en gemeenskap kan oorkom, is ontstellend.

Ons is geseënd in Suid Afrika daarin dat ons relatief min hoor van siklone,  tifone, oorstromings, modderstortings, aardbewegings, en ʼn hele klomp ander dinge wat daarmee verband hou. Die trauma wat mense wêreldwyd beleef is somtyds ondraagbaar net om na te kyk.

Om te sien hoe reddingswerkers deur die puin grawe opsoek na oorlewendes, gryp ʼn mens aan.

Al hierdie dinge word ons grootliks gespaar maar dit beteken die dat trauma en selfs tragedies nie op jou weg kan kom nie. Ons is soos die skape waarvan Rom. 8 praat.

Ons word daagliks bedreig en is ons lewens eintlik nie seker nie.

Ons kies maar om die onsekerheid wat aan die lewe verbonde is op die agtergrond te skuif of te maak asof dit nie bestaan nie. Dit is egter ʼn werklikheid wat ook ons lewens negatief en ingrypend kan impakteer.

Waar vind ʼn mens troos en sekuriteit wat jou koersvas laat volhou?

Uiteraard net in die Woord van die Here.

Dit is hier waar Rom. 8 besondere betekenis en troos inhou.

Ons sekerheid lê nie in die sigbare en tydlike nie. Dit is veranderlik en onseker.

Ons sekerheid berus in God en wat Hy belowe en wat Hy van ons sê.

“Niks” staan daar geskrywe. “Niks sal en kan ons skei van die liefde van God nie”.

Mag die woordjie “niks” jou vandag nuut opval.

In Christus is ons veilig, behoue.

Beskerm en veilig.

Die Beskermer van Israel sluimer en slaap nie. (Ps.121)

Hy hou wag.