Dié liedjie van Andre Kempen draal in my kop vanoggend. Dit vertel die verhaal van Dawid en Goliat. Lg. was ’n gedugte teenstander en niemand het kans gesien om hom die stryd aan te sê nie, dit terwyl hy op arrogante wyse die God van Israel beledig en die volk van die Here uitgedaag het.
Hoogmoed het menige al hul troon gekos.
Dié rooierige seuntjie van die veld, skaapwagter, musikant, digter en aanbidder het egter ervaring gehad wat nie by Goliat teenwoordig was nie. Met naakte geloof het hy die leeu en die beer aangedurf as dié sy skape wou verniel.
Dawid het mos geleer –
“The name of the Lord is a strong tower
The righteous run to it and they are safe”.
Die afloop van die verhaal is oorbekend. Net een klippie en Goliat was sy kop letterlik kwyt. Ja, hy het kop verloor en die spit afgebyt.
Die vyand loop soos ’n brullende leeu sê die Bybel. Hy soek na prooi en waar hy dit vind word nie veel agtergelaat nie. Hy slaag in sy vernietigingswerk omdat mense nie gewapen is in die volle wapenrusting van God nie.
God stuur ons die oorlog tegemoet. Dit is daagliks rondom ons en dit ontsê niemand en niks nie. Goliat is oorweldigend, brutaal, onsimpatiek, selfsugtig, egoïsties, trots, arrogant, bedreigend, gevaarlik en groot.
Met een klippie egter, die van geloof, is sy lot beseël. Teen geloofsvertroue kan hy nie weerstand bied nie.
As jy die Here vertrou gaan jou vyand vandag kop verloor.
1 PETRUS 5:8
Wees nugter, wees wakker! Julle vyand, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind.
2 TIMOTEUS 4:17
Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking tot sy volle reg kon kom en al die heidennasies dit kon hoor. En ek is uit die bek van die leeu gered.