Ek het die voorreg gehad om vanoggend ʼn dankseggingsdiens by Protearif Laerskool waar te neem. Dit is presies twee jaar gelede dat daardie vernietigende storm die skool en omgewing getref en groot skade aangerig het. Met die hulp van baie instansies en individue kon die skool herstel word.

Tyd vlieg en herinneringe vervaag, daarom  is dit goed om te gedenk wat die Here gedoen het.

Terwyl die outjies die saal in heerlike luim die instap dink ek aan die lewe en die eenmaligheid daarvan. Ek was ook so klein en onkundig soos die seuntjies wat voor my sit. Die dogtertjies giggel onder mekaar oor die jongste dingetjies wat gebeur het. Die groter kinders sit agter en sommige hou toesig. Onderwysers maak seker dat die saal behoue bly. Dis heerlik om ons kinders ontspanne en gelukkig te sien. Jesus is inderdaad baie lief vir kinders.

Die lewe kom net een keer “verby”, dis is eenmalig en vir ons wat ietwat ouer is, heeltemal te vinnig. As mens jonk is lyk vyf en sestig ver, as ʼn mens eers daar is is dit soos die omblaai van ʼn bladsy in ʼn boek.

Gister en eergister gaan nooit weer gebeur nie. Die klok word nie terug gedraai sodat jy weer kan probeer nie. Die kanse het gekom en gegaan.

God verwyt ons nie vir dit wat ons nie mooi reggekry het nie. Die lewe is immers ʼn oefenskool en ʼn mens word nie met die vaardighede om dit te hanteer gebore nie. Tog moet ʼn mens ywerig wees om die beginsels van menswees onder die knie te kry sodat jy nie die res van jou lewe op die skoolbanke sit nie.

Ons kry net een kans om op aarde te lewe. Dis gou verby. Maak die beste van vandag.