Esegiël 37 (NLV)

14Ek sit my Gees in julle, en julle sal lewe en terugkeer huis toe, na julle eie land toe. Dan sal julle besef dat Ek die Here is. Julle sal sien dat Ek presies gedoen het soos Ek belowe het. Ek, die Here, het so gesê!”

Die 8e Mei 2019 mag ʼn historiese dag wees as ons die geloof behou en getrou bly aan ons roeping en getuienis in Suid Afrika.

Ons land, ten tye van hierdie geskiedkundige gebeure, verkeer in nood. Selfs te midde van die stemmery was daar gemeenskappe wat probeer het om verrigtinge te ontwrig as gevolg van ontevredenheid met dienslewering. Vir baie mense in ons mooi land het niks betekenisvol gebeur of verander sedert ons ʼn demokrasie geword het vyf en twintig jaar gelede nie.

Die meeste mense se drome lê aant skerwe en armoede het hand oor hand toegeneem.

Dit is veral die kleiner landelike gemeenskappe wat swaar trek. Werkloosheid veral onder ons jeug is endemies en dit word grafies demonstreer daarin dat miljoene jongmense nie registreer het ten einde aan die verkiesing deel te neem nie. Daar is niks so verlammend soos ʼn gevoel van wanhoop en hopeloosheid nie. Die meeste van ons verstaan daarvan min omdat ons vanweë verskeie redes redelik verskans is teen so ʼn desperate situasie.

Ander sake wat ontstig sluit die hoë vlakke van korrupsie en bedrog, geweld en misdadigheid, asook die toenemende morele verval rondom ons in.

Christene kyk anders na die wêreld. Ons kan die destruktiewe werk van die bose nie sondermeer aanvaar nie. Hy het geen aanspraak op mense se lewens nie en is ʼn oorwonne vyand. Die kruis en oop graf getuig daarvan.

Die profeet Esegiël bring te midde van eweneens desperate omstandighede ʼn woord van bemoediging aan die volk van die Here. Hulle pluk tans die vrugte van hul volgehoue afvalligheid en verkeer in die grootste ellende in ʼn vreemde land. Alles wat kosbaar is lê verwoes en ver verwyderd. Die beloftes van God het vervaag en hul verstaan van die wêreld is op sy kop gekeer.

Selfs te midde van hierdie vervreemding verstaan hulle steeds nie wat gebeur het, of wat daartoe aanleiding gegee het nie. Die inwoners van Babel spot met die verbondsvolk en vra hooghartig waar die God van Israel in hierdie omstandighede inpas.
Israel het hul musiekinstrumente aan die bome opgehang. Daar is niks om oor bly te wees of om oor te sing nie.
Dis alles net te veel.

Esegiël word in die gees in ʼn laagte neergesit. Die laagte is ʼn simbool van die troostelose toestand van die volk van die Here. Hul bestaan word aan droë bene gelykgestel en die lewe is lank reeds weg. Esegiël moet die vraag antwoord of die bene weer kan lewe. Hy word in diens van God gestel en moet lewe oor die bene profeteer.

Dan kom (kleinletter) gees in hulle maar die (hoofletter) Gees ontbreek. Hulle het asem maar die Godsasem is steeds weg. Esegiël moet in opdrag van die Here die Gees uit die vier windstreke roep om die skare lewelose, hopelose en desperate mense te bemagtig.
Die menigte word getransformeer as die Gees oor en in hulle kom.

Esegiël word met die betekenis van die gebeure gekonfronteer.

Israel is moedeloos. Alles is tevergeefs. Hulle voer ʼn grafbestaan. Hul moed is gebreek en daar is geen toekomsverwagting nie.

Die Here egter belowe dat Hy ʼn nuwe begin maak met sy kinders, Hy maak die grafte oop en laat hulle vry uitgaan. Hy bring lewe in hul, tot nou toe, doodsbestaan. Daar is net een verduideliking. Die genade van God.

Suid Afrika te midde van die sesde demokratiese verkiesing is ewe desperaat. Dit word daarin vergestalt dat baie nie by die stembus opdaag nie. Wat help dit tog alles word gevra?

Vroeë aanduidings is dat die stempersentasie in die Weskaap beduidend laag was. Dit is waarskynlik waar van die res van die land. Koalisie politiek is ons voorland. Gister se oor en weer moddergooiery en verdagmakery was net deel van die politieke spel.
Suid Afrika is belangriker.
Gesprekke vind reeds agter die skerms plaas van wie met wie gaan saamwerk.

Dis goed en wel solank die Geesdimensie nie vergeet word nie.

Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy laat vaar nie die werke van sy hande nie.

Die Hemel is nie met die aarde klaar nie, ook nie hier by ons nie.

Die Hemel behoed ons as ons Hom nie soek, erken en verreken nie.

Die Hemel wil ons op ʼn nuwe koers stuur, lewe bring in die dooie bene en die moedeloosheid verdryf.
Die Hemel staan gereed.
Sal die aarde in beweging kom.