My plaas!!

GALASIËRS 4:7
Jy is dus nie meer ‘n slaaf nie; jy is nou ‘n kind van God. En omdat jy sy kind is, het God jou ook sy erfgenaam gemaak.

Ja, jy het reg geraai. Dis nog ʼn kleinkind storie.
Sê die spreekwoord nie uit die  mond van die suigeling sal jy die waarheid hoor nie?
My seun Janneman het ʼn stukkie grond waar hy ʼn aantal stuks wild aanhou.
Seun droom groot oor eendag.

Dis reg so.
Sy seun, oupa se kleinseun, se naam is Juvan. Van kleintyd af is dit “sy plaas”.
Daar moet toestemming gegee word vir enige aktiwiteit op die plaas, veral jag.
Nou die dag kuier hy by ons terwyl sy pa op “sy” plaas besig is met installasies.
Hy merk ewe kordaat op. Weet julle waar julle “seuntjie” is vandag? Hy is op my plaas.
Juvan verstaan iets van wat dit beteken om erfgenaam te wees. Ja, baie water gaan nog in die rivier vloei voor dit by erf kom maar by die Here staan die saak vas.
Ons is erfgename en mede-erfgename van die hemelse heerlikheid wat op ons wag.
Die erfporsie is klaar vir God se kinders geoormerk en niks gaan dit van ons vervreem nie.
Ons kan dit solank bely.
Ek is my Pa se erfgenaam.
Ek erf wat Hy vir my gereed gemaak het.
Ons is erfgename saam met sy Seun, Jesus Christus.
Ons deel die erflating.
Dis vreemd en moeilik om te verstaan, maar dit is steeds ʼn werklikheid.
My plaas!
My erflating!
God het dit reeds aan my (ons ) bemaak.
HEBREËRS 1:2
maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun. God het Hom deur wie Hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak.
ROMEINE 8:17
En omdat ons kinders is, ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid
EFESIËRS 1:18
Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het,
Here, dankie vir wat U vir ons voorberei.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}

Amen.