My mond lag vanself!!
Ai kinders laat my hart warm klop. Hulle is eerlik, sonder
pretensie, “what you see is what you get”. Geen wonder dat Jesus sê “as julle
nie soos kinders word nie sal julle die Koninkryk nie beërwe nie”. Ons is dalk
net te geleerd, beredeneerd, gesofistikeerd vir die Koninkryk! Matteus
18:2   Hy het ‘n kindjie nader geroep en hom tussen hulle laat staan
3         en gesê: “Dit verseker Ek
julle: As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie
in die koninkryk van die hemel kom nie.
Ek herinner my aan ʼn geleentheid toe ons kinders nog klein
was. Suzette my engel is ongelukkig oor iets van Zuan, ons seun gedoen het. Sy
probeer met hom “baklei” maar hoe kwaaier sy word hoe groter speel die glimlag
op sy mondhoeke. Natuurlik groei die ongemak in haar totdat sy hom ernstig
aanspreek dat hy die hele petalje oënskynlik as ʼn grap beleef waarop hy
antwoord: “ek kan nie help nie, my mond lag vanself”.
Dit het my laat dink. Die lewe baklei somtyds met ons. Dis
nie altyd maklik nie. Die uitdagings is nie weg net omdat dit ʼn nuwe jaar is
nie. Baie daarvan lê soos ʼn berg voor ons. Dis nie altyd lekker nie. Tog is
daar ʼn innerlike vrede en vreugde wat nie verduidelik kan word behalwe vanuit
die realiteit van die lewende, opgestaan en triomfantelike Here in ons harte en
lewens nie. Hier diep binne in my is daar ʼn gemoedelikheid. Die woorde “moenie
ontsteld raak nie, glo in God, glo ook in My” het in my hart kom woning maak.
Hoe harder die lewe baklei hoe groter die glimlag.
Joh.14:1
             
“Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God; glo ook in My
“God is Immanuel, niks kan my ontwrig nie, ek is veilig by
Hom.
Hy sorg en versorg. Sy genade is betroubaar en groot.
Ek kan dit nie help nie, my mond lag vanself”.
Wat ʼn getuienis!
Oefen jou glimlag. Dis daar, onderliggend, teenwoordig.
Dis hoofletter Glimlag. Sy Naam is Jesus, God met ons.
Gé het gesing, “glimlag vir almal in jou lewe”.
Doen dit vandag.
Groete
Jannie Pelser

Ps. As die gedagtes vir jou iets beteken deel dit ook met ander (share
asb.)