Monopolie kapitaal

“Gee en vir julle sal gegee word”Matteus 7:7

Die term monopolie kapitaal  kom in bykans elke politieke toespraak voor. Die afgelope ANC konferensie het die woordjie “wit” links laat lê en laat blyk dat alle monopolie kapitaal onaanvaarbaar is, ongeag die kleur daarvan.
Monopolie in my verstaan is iets wat selfsugtig toe geëien word en nie gedeel word nie. Dis myne of ons klein groepie sn. en niemand moet daarop aanspraak maak nie. Monopolie is uitsluitend, selfsugtig, onchristelik en ongeregverdig.
Christene leef nie met so ʼn ingesteldheid nie, een van self verryking ten alle koste.
Kapitaal is vermoë, dit kan in finansiële terme maar ook andersins gemeet word. Enige gawe wat ʼn mens het, enige vaardigheid, vermoë, kennis en kapasiteit wat iemand anders ten goede kan kom is ʼn vorm van kapitaal. Menswees is kapitaal, dit spel moontlikheid, potensiaal, belofte.
Monopolie kapitaal is talente en vermoë wat net ten bate van die self aangewend word. Dis selfverryking ten koste van ander. Jy mag redeneer dat jy niks vat wat aan ander behoort nie maar as Christene word ons geroep om te gee. As dit waar is van enige mens is dit problematies en net radikale bekering kan die ingesteldheid omkeer.
Wat het jy wat jy met ander behoort te deel?

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
span.s2 {font: 14.7px ‘Century Gothic’; font-kerning: none}