Ons leef in die wêreld. Wat daar gebeur, het ʼn invloed op ons.

Die wêreld het “plat geword”, word gesê. Grense vervaag en ons neem kennis en word beïnvloed wat in ander wêrelddele gebeur en omgekeerd.

Dit raak ons emosioneel, ons voel saam met die wat ly en raak ontsteld oor die onreg wat gepleeg word.

Dit raak ons intellektueel omdat ons kennis neem van nuwe verwikkelinge, uitvindings, diskoerse en wonder hoe dit ons verstaan van ʼn saak verander, bevestig of van die tafel vee.

Dit raak ons geestelike omdat ons opgewonde is oor wat die Here deur sy Gees doen en ontsteld raak wanneer ons hoor van vervolging van Christene, geestelike en morele verval en ʼn ongeloofwaardige kerk.

Dit raak ons ekonomies omdat wisselkoerse deur ʼn verskeidenheid faktore beïnvloed word en ʼn sterk rand vir ons van belang is. Daarteenoor bevorder ʼn swakker rand internasionale handel, toerisme en ander sake.
Ons leef dus nie onaangeraak deur wat in die wêreld gebeur nie. Dit is eweneens waar van wat in ons eie mikro en makro konteks gebeur. Kwessies in die gemeenskap waarvan jy deel is het ʼn invloed op jou. Wat op nasionale vlak gebeur is van uiterste belang vir jou menswees. Die komende verkiesing maak ʼn appel op elke gelowige om biddend te onderskei wat hy met sy stem gaan doen.

Sommige mense sê dit gaan alles oor Jesus. Inderdaad, maar dit gaan oor Jesus ín en déúr ons in hierdie wêreld.
Dis jou identiteit, Maandag tot Sondag. Jy kan jou nie losmaak van God nie. Hy maak Hom nie los van jou sodat jy Sondae sy genade ervaar maar die res van die week self moet sien kom klaar nie.

Christene leef met die koerant en Bybel in die hand. Van die Woord na die wêreld, van die wêreld na die Woord.
Geestelike vroomheid wat niks en niemand raak nie is vreemd aan die Bybel. Dit is tog die getuienis van doodgewone mense wat getuig hoe God hul God te midde van doodgewone en buitegewone omstandighede beleef het.

Christene leef met die koerant in die hand.

MATTEUS 6:10
laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.

Groete, Jannie Pelser